Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Јавне набавке

Opština Lajkovac


Почетна » Јавне набавке

Јавне набавке

 

 

 • 24. октобар 2018 године
 • ЈНМВ бр. 147/18 Репрезентација и средства за хигијену

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 17. октобар 2018 године
 • ЈНМВ бр 144/18 Радови на елеткроенергетским иснталацијама резервоара за воду у Степању

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 17. октобар 2018 године
 • ЈН бр 142/18 Услуге заштите животиња

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15. октобар 2018 године
 • ЈН бр 141/18 Периодично одржавање некатегорисаног пута Маркова Црква-Гајићи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15. октобар 2018 године
 • ЈН бр 140/18 Периодично одржавање некатегорисаног пута Борверк село Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 11. октобар 2018 године
 • ЈНМВ бр. 138/18 Технички пријем погона за пречишћавање отпадних вода-реконструкција

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 15. октобар 2018 године
 • ЈН бр. 136/18 Услуге пројектовања Социјална инфраструктура израда техничке документације за изградњу сеоске куће у Пепељевцу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 28. септембар 2018. године
 • ЈН бр 134/18 Изградња трафостанице за базен

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. септембар 2018. године
 • ЈНМВ бр 133/18 Објављивање огласа у штампаним медијима

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. септембар 2018. године
 • ЈН бр 131/18 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 21. септембар 2018. године
 • ЈН бр 130/18 Водоснабдевање дела општине Лајковац – изградња водоводне мреже у Јабучју-I фаза

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 12. септембар 2018 године
 • ЈНМВ бр 126/18 Рачунарска опрема

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. септембар 2018 године
 • ЈН бр 124/18 Изградња котларнице базена

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24. август 2018. године
 • ЈНМВ бр 117/18 Услуге надзора-Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24. август 2018. године
 • ЈН бр 116/18 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. август 2018. године
 • ЈН бр 115/18 Изградња градске затворене пијаце

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15. август 2018. године
 • ЈНМВ 114/18 Услуге уклањања угинулих животиња

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 09. август 2018. године
 • ЈН 113/18 Уређење простора испред зграде општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. август 2018. године
 • ЈНМВ 112/18 Услуге надзора - социјална инфрастуктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. август 2018. године
 • ЈН 110/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева V

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. август 2018. године
 • ЈН 109/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева IV

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06. август 2018. године
 • JН 108/18 Изградња водоводне мреже Пепељевац-Стрмово-Придворица

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. јул 2018. године
 • ЈНМБ бр. 103/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева III

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. јул 2018. године
 • ЈНMВ бр. 101/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 19. јул 2018. године
 • ЈН бр. 99/18 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. јул 2018. године
 • ЈНМВ бр. 98/18 Угоститељске услуге

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 12. јул 2018. године

 

 • ЈН бр. 97/18 Услуге пројектовања-Социјална инфраструктура

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 11. јул 2018. године
 • ЈН бр. 94/18 Услуге заштите животиња

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 09. јул 2018. године
 • ЈНМВ бр. 93/18 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом- КАМЕН

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. јул 2018. године
 • ЈНМВ бр. 92/18 Услуге физичко-техничког обезбеђења општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 21. јун 2018. године
 • ЈНМВ бр. 90/18 Периодично одржавање некатегорисаних путева

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. јун 2018. године
 • ЈН бр. 88/18 Услуге пројектовања - Израда пројекта изведеног стања амфитеатра О.Ш. "Миле Дубљевић"

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. јун 2018. године
 • ЈНMB бр. 87/18 Управљање саобраћајном инфраструктуром-Хоризонтална саобраћајна инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 01. јун 2018. године
 • ЈН бр. 85/18 Изградња тротоара у улици Бранка Радичевића

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. јун 2018
 • ЈНМВ бр 83/18 Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 7 сеоских домаћинстава

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 • 22. мај 2018. године
 • ЈН бр. 81/18 Улагање у санацију и чишћење водотокова на територији општине Лајковац

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 10. мај 2018. године
 • ЈНМВ бр 79/18 Аутобуска стајалишта

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 10. мај 2018. године
 • ЈНМВ бр 78/18 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 30. април 2018. године
 • ЈНМВ бр 72/18 Аутобуска стајалишта

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. април 2018. године
 • ЈН бр 69/18 Услуге пројектовања-путна инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. април 2018. године
 • ЈН бр 68/18 Прикључак фекалне канализације Словца на ППОВ Словац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. април 2018. године
 • ЈНМВ бр 67/18 Грађевински материјал - Избеглице

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23. април 2018. године
 • ЈНМВ бр 66/18 Рачунарска опрема

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. април 2018. године
 • ЈНМВ бр 65/18 Текуће поправке и одржавање возила

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 18. април 2018. године
 • ЈН бр 63/18 Објављивање огласа у штампаним медијима

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. април 2018. године
 • ЈНМВ бр 62/18 Пројекат конзерваторских радова на остацима виле рустике на локалитету Анине

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. април 2018. године
 • ЈН бр 60/18 Услуге надзора-Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. април 2018. године
 • ЈН бр 59/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда пројекта  за извођење уређења простора испред зграде општине

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. април 2018. године
 • ЈН бр 57/18 Усаглашавање  техничке документације (Главни пројекат ВДС Лајковац) са важећим Законом о планирању и изградњи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. март 2018. године
 • ЈН бр 55/18 Услуге пројектовања - Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. март 2018. године
 • ЈН бр 54/18 Услуге пројектовања - Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. март  2018. године
 • ЈНМВ бр 52/18 Набавка горива

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. март  2018. године
 • ЈН бр 51/18 уређење зелених површина и пратећих садржаја око О.Ш. у Ратковцу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 46/18 Материјал за одржавање јавне расвете

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 45/18 Текуће поправке иодржавање јавне расвете

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 44/18 Услуге надзора

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 27. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 43/18 Репрезентација и средства за хигијену

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 38/18 Израда фекалне канализације у Извиђачкој улици

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 37/18 Повезивање локалног цевовода у Ртковцу на затварачницу ПК Оштриковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 36/18 Услуге надзора

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 35/18 Реконструкција некатегорисаног пута Ивковићи - Бајевац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 34/18 Услуге пројектовања Социјалне инфраструктуре

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 09. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 33/18 Замена камених плоча у улици Владике Николаја

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. фебруар 2018. године
 • ЈН бр 32/18 Изградња тротоара у улуци Бранка Радичевића

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. фебруар 2018. године
 • ЈНМВ бр 31/18 Канцеларијски материјал

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 30/18 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправке софтвера Рачуноводствени софтвер Трезор Саветник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 29/18 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправке софтвера ИС ЛПА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 28/18 Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља Требеж у Јабучју

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 27/18 Доградња бунара за водоснабдевање ромског насеља Дубрава у Јабучју

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 26/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у Ћелијама

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 25/18  УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА Израда пројекта  за извођење уређења простора испред зграде општине

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 24/18 УСЛУГЕ ПРОЈЕКТОВАЊА (Спортска инфраструктура, Социјална инфраструктура – парк , Социјална инфраструктура – градска пијаца)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 02. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 23/18 Измене и допуне Плана генералне регулације за насељено место Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 21/18 Одржавање пропуста са ангажовањем механизације, уградњом материјала и превозом - ЦЕВИ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 20/18 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом - КАМЕН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 19/18 Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева II

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 18/18 Израда техничке документације за извођење радова на периодичном одржавању локалних и некатегорисаних путева I

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. Фебруар 2018. године
 • ЈН бр 17/18 Завршетак спољашњег уређења терена предшколске установе Лептирић

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24. јануар 2018.

 

 • Концесија - Поверавање обављања делатности градског-приградског превоза путника на територији општине Лајковац

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. јануар 2018.
 • ЈНMV бр 13/18 Текуће поправке и одржавање возила

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 18. јануар 2018.
 • ЈНMV бр 12/18 Објављивање огласа у штампаним медијима

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16. јануар 2018.
 • ЈН бр 9/18 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16. јануар 2018.
 • ЈНМВ бр 8/18 Услуге физичко-техничког обезбеђења општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15. јануар 2018.
 • ЈНМВ бр 7/18 Угоститељске услуге

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 15. јануар 2018.
 • ЈН бр 6/18 Уређење зелених површина и пратећих садржаја око О.Ш. У Ратковцу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 12. јануар 2018.
 • ЈН бр 5/18 Услуге пројектовања - Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. децембар 2017.
 • ЈН бр 182/17 Усаглашавање Главног пројекта Улице Војводе Путника у дужини од 550м-Грађевински пројекат са важећим Законом о планирању и изградњи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр 181/17 Услуге надзора - Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 11. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр 179/17 Изградња заштитне ограде на некатегорисаном путу у Ћелијама

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 11. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр 178/17 Накнаде штете насталих изградњом путева, канализација и слични радови

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. децембар 2017.
 • ЈН бр 177/17 Услуге пројектовања - Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр 173/17 Текуће поправке и одржавање возила

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 06. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр 172/17 Услуге надзорана изградњи црпне станице Борверк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 06. децембар 2017.
 • ЈН бр 171/17 Завршетак радова на свлачионици у Непричави

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 01. децембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 170/17 Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Лајковцу

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 29. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 168/17 Канцеларијски материјал

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 29. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 167/17 Репрезентација и средства за хигијену

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 29. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 166/17 Рачунарска опрема

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 164/17 Накнада штете настале изградњом путева, канализација и сличних радова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 21. новембар 2017.
 • ЈН бр 163/17 Уређење простора испред зграде општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. новембар 2017.
 • ЈН бр 161/17 Eлетрична енергија за 2018.годину

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 160/17 Репрезентација

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. новембар 2017.
 • ЈН бр 159/17 Усаглашавање Главног пројекта фекалне канализације насеља Јабучје - II део са важећим Законом о планирању и изградњи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. новембар 2017.
 • ЈН бр 158/17 Усаглашавање Главног пројекта Улице Војводе Путника у дужини од 550м-Грађевиснки пројекат са важећим Законом о планирању и изградњa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. новембар 2017.
 • ЈН бр 157/17 Усаглашавање Главог пројекта реконструкције некатегорисаног пута у Ратковцу, пут за Бркиће (Л=400м) са важећим Законом о планирању и израдњи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 13. новембар 2017.
 • ЈН бр 156/17 Усаглашавање Главног пројекта реконструкције пута у Врачевићу, пут од Р205, Костићи, Протићи, до игралишта (Л=2,3км) са важећим Законом о планирању и изградњи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 11. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 155/17 Накнаде штете настале изградњом путева, канализација и слични радови

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 02. новембар 2017.
 • ЈН бр 153/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом- КАМЕН

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 02. новембар 2017.
 • ЈНМВ бр 151/17 Услуге надзора-Социјалне инфраструктуре

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 02. новембар 2017.
 • ЈН бр 149/17 Услуге пројектовања Социјалне инфраструктуре

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24. октобар 2017.
 • Набавка електричне енергије ЈН бр 144/17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23. октобар 2017.
 • Изградња црпне станице Борверк ЈН бр 143/17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 23. октобар 2017.
 • Услуге надзора - Социјална инфраструктура ЈНМВ бр 142/17

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 141/17 Услуге пројектовања-Израда Пројекта изведеног стања амфитеатра О.Ш. "Миле Дубљевић"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 140/17 Услуге пројектовања-Израда техничке документације за Трг зелезничара(Идејно решење)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 139/17 Услуге надзора-Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 20. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 138/17 Санација фасаде на згради општине

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 19. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр 137/17 Услуга управљање саобраћајном инфраструктуром

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 19. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 136/17 Услуге пројектовања - Отпадне воде

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 19. октобар 2017.
 • ЈНМВ бр. 135/17 Услуге пројектовања - Канализација

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 28. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 131/17 Повезивање постојећег цевовода Словац - Ратковац са црпном станицом Словац и повезивање од Оштриковца са постојецим цевоводом

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 28. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 130/17 Текуће поправке и одржавање јавне расвете

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 28. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 129/17 Материјал за одржавање јавне расвете

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 25. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 127/17 Услуге надзор Социјална инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 126/17 Урбнистичко архитектонско решење локације Центар

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 125/17 Топлана

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 12. септембар 2017.
 • ЈН бр. преговарачки поступак са објављивањем позив за подношење понуда бр. 121/17 Услуге пројектовања путна инфраструктура

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. септембар 2017.
 • ЈНМВ бр. 120/17 Железнички парк

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. Септембар 2017
 • ЈНМВ бр 119/17 Израда катастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације "Топлана"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. Септембар 2017
 • ЈН бр 118/17 Услуге пројектовања водоснабдевања

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 05. Септембар 2017
 • ЈН бр 117/17 Услуге пројектовања социјална инфраструктура

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 29. август 2017
 • ЈНМВ бр. 116/17 Рачунарска опрема
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 29. август 2017
 • ЈНМВ бр. 115/17 текуће поправке и одржавање возила
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 23. август 2017
 • ЈНМВ бр. 112/17 Израда катастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације "Центар"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 23. август 2017
 • ЈН бр. 110/17 Услуге пројектовања (Социјална инфраструктура за објекте образовања и Спотрска инфраструктура)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 16. август 2017
 • ЈНМВ бр. 109/17 Набавка Услуге техничке контроле пројеката канализације
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 14. август 2017
 • ЈНМВ бр. 108/17 Услуге надзора за набавку и монтажу уређаја за уштеду
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. август 2017
 • ЈН бр. 104/17 Израда и реконструкција улице Бранка Радичевић
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. август 2017
 • ЈНМВ бр. 103/17 Израда ктастарско топографских планова за потребе израде планске и техничке документације локације "Центар"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 2. август 2017
 • ЈН бр. 102/17 Израда Идејног пројекта уређења простора испред улаза у општину
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 25. јул 2017.
 • ЈН бр 100/17 Изградња тротоара у улици Милене Павловић Барили

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 25. јул 2017.
 • ЈНМВ бр 99/17 Пројекти препарцелације
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 13. јул 2017.
 • ЈНМВ бр 97/17 Услуге надзора за набавку и монтажу уређаја за уштеду јавне расвете
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 11. јул 2017.
 • ЈН бр 95/17 Улагање у санирање водотокова на територији општине Лајковац
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 10. јул 2017.
 • ЈН бр. 94/17 Услуге Услуге надзора Путна инфраструктура и Социјална инфраструктура
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 10. јул 2017.
 • ЈН бр. 93/17 Услуге пројектовања путна инфраструктура

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 10. јул 2017.
 • ЈНМВ бр. 92/17 Набавка и монтажа уређаја за уштеду јавне расвете
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 05. јул 2017.
 • ЈНМВ бр 91/17 Текуће поправке и одржавање возила
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 05. јул 2017.
 • ЈНМВ бр 90/17 Санација фасаде на згради општине Лајковац

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. јул 2017.
 • ЈНМВ бр 89/17 Радови на електроинсталацијама на тениским теренима
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 05. јул 2017.
 • ЈН бр 88/17 Завршетак радова на свлачионици у Непричави

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 30. јун 2017.
 • ЈН отвореног поступка бр. 87/17 Погон за пречишћавање отпадних вода- реконструкција

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 30. јун 2017.
 • ЈН отвореног поступка бр. 86/17 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији општине Лајковац

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 30. јун 2017.
 • ЈН отвореног поступка бр. 85/17 Изградња фекалне канализације у Јабучју рејон Шеринка

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 30. јун 2017.
 • ЈН отвореног поступка бр. 84/17 Уређење и чишћење канала и површина поред пута

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 30. јун 2017.
 • ЈН отвореног поступка бр. 83/17 Завршетак свлачионице у Бајевцу

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 21. јун 2017.
 • ЈНМВ бр. 80/17 Набавка и уградња водомера на два мерна места на магистралном цевоводу Лајковац - Лазаревац
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 21. јун 2017.
 • ЈНМВ бр. 79/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путева са ангажовањем механизације, материјалом и превозом - Камен

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 21. јун 2017.
 • ЈНМВ бр. 78/17 Постављање ограде поред пешачке стазе у Рубрибрези
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 19. јун  2017.
 • ЈНМВ бр. 72/17 Услуге уклањања угинулих животиња

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 19. јун  2017.
 • ЈН бр. 71/17 Услуге заштите животиња

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 19. јун  2017.
 • ЈН отвореног поступка 70/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ћелијама Ибарска магистрала Врелине

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 16. јун  2017.
 • ЈН 69/17 Санација фасаде на згради општине

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • 16. јун  2017.
 • ЈН 68/17 Услуге пројектовања(Отпадне воде, Социјална инфраструкура за објекте образовања и Спортска инфраструктура)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 07. јун  2017.
 • ЈН 67/17 Услуге пројектовања - СОЦИЈАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 24. мај  2017.
 • ЈН 64/17 Доходовне активности

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 22. мај  2017.
 • ЈН 60/17 Грађевински материјал за ИРЛ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 08. мај  2017.
 • ЈН 56/17 Противградна заштита

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 05. мај  2017.
 • ЈН 55/17 Набавка и уградња ивичњака и ригола у улици Војводе Мишића
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 28.април 2017.
 • ЈН 54/17 Одржавање локалних и некатегорисаних путеца са ангожовањем механизације ,материјалом и превозом КАМЕН
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • 26.април 2017.
 • ЈНМВ 53/17 Набавка и уградња десет водомера на десет мерних места на магистралном цевоводу Лајковац-Лазаревац
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -12. април 2017.
 • ЈН бр 46/17 Чишћење главног канала Словац - Придворица
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -06. април 2017.
 • ЈН бр 38/17 Услуге пројектовања (Социјална ифраструктура, Канализација и Отпадне воде)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -31. март 2017.
 • ЈНMВ бр 39/17 Набавка и уградња 12 водомера дуж магистрлног водовода Лајковац-Лазаревац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -15. март 2017.
 • ЈН бр 34/17 Изградња и реконтрукција дела улице Димитрије Туцовић

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -15. март 2017.
 • ЈН бр 33/17 Погон за пречишћавање отпадних вода - реконструкција

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -13. март 2017.
 • ЈНМВ бр 32/17 Аутобуска стајалишта

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -08. март 2017.
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 31/17 Услуге одржавања и поправке софтвера Трезор саветник

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -08. март 2017.
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 30/17 Услуге одржавања и поправке софтвера ИС ЛПА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -08. март 2017.
 • ЈНМВ бр. 28/17 Постављање ограде - пешачка стаза у Рубрибрези

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -08. март 2017.
 • ЈНМВ бр. 29/17 Набавка горива

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -06. март 2017.
 • ЈНМВ бр. 27/17 Услуге надзора

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -03. март 2017.
 • ЈНМВ бр 25/17 Управљање саобраћајне инфраструктуре - Хоризонтална саобраћајна инфраструктура

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22. фебруар 2017.
 • ЈН Преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр.22/17 Изградња дубинског бунара у Јабучју - Горњи крај - Милићи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр.20/17 Опрема за спорт

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -21. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр.19/17 Одржавање и поправка коловозне конструкције на територији Општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -16. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 18/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ћелијама

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -16. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 17/17 Реконструкција некатегорисаног пута у Ратковцу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -13. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 16/17 Материјал за јавну расвету

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -13. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 15/17 Текуће поправке и одржавање електроинсталација са материјалом у згради Градске куће

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -13. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 14/17 Текуће поправке и одржавање јавне расвете

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -09. фебруар 2017.
 • ЈНМВ бр. 13/17 Канцеларијски материјал

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • -08. фебруар 2017.
 • ЈН бр. 12/17 Одржавање пропуста са ангажованом механизацијом, уградњом и материјалом и превозом - ЦЕВИ
 • Одлука о додели уговора

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -08. фебруар 2017.
 • ЈН бр. 10/17 Пројекат поплочавања улице Војводе Мишића  L480м и изградња дела улице Војводе Мишића

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -07. фебруар 2017.
 • ЈН бр 11/17 Одржавање локолних и некатегорисаних путава са ангожованом механизацијом ,материјалом и превозом - камен

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -31. јануар 2017.
 • ЈНМВ 9/17 Услуге заштита животиња

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -30. јануар 2017.
 • ЈНМВ 8/17 Репрезентација и средства за хигијену

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22. децембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 102/16 подизање генетског потенцијала путем вењтачког осемењивања за 2017-у годину

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22. децембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 101/16 Услуге заштите животиња за 2017-у годину

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -06. децембар 2016.
 • ЈН отвореног поступка бр 86/16 Изградња фекалног колектора у индустријског зони 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -06. децембар 2016.
 • ЈН отвореног поступка бр. 85/16 Изградња дубинског бунара у Врачевићу-Костојевац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -06. децембар 2016.
 • ЈН отвореног поступка бр. 84/16 Изградња дубинског бунара у Јабучју Горњи крај-Милићи

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -01. децембар 2016.
 • ЈН отвореног поступка бр. 83/16 Погон за пречишћавање отпадних вода - реконструкција

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -01. децембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 82/16 Услуга изнајмљивања клизалишта са природним ледом у Лајковцу

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -30. новембар 2016.
 • ЈН отвореног поступка бр. 81/16 Електрична енергија за 2017. годину

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -28. новембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 80/16 Подизање генетског потецијала путем вештачког осемењивања

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • -17. новембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 75/16 8 пакета грађевинског материјала

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -15. новембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 79/16 Канцеларијски материјал

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -14. новембар 2016.
 • ЈНМВ бр. 78/16 Услуга уклањања угинулих животиња

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -09. октобар 2016.
 • ЈНМВ бр. 71/16 Санација оштећења објеката општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22. септембар 2016.
 • ЈНМВ бр 71/16 Санација оштећења објакета општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -15. јул 2016.
 • ЈНМВ бр 60/16 Молерски и паркетарски радови објеката општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -24. јун 2016.
 • ЈНМВ бр 54/16 Угоститељске услуге

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -14. јун 2016.
 • ЈНМВ бр 50/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -07. јун 2016.
 • ЈНМВ бр 51/16 Противградна заштита

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -06. јун 2016.
 • Одлука о додели уговора за ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 49/16 Услуга одржавања софтвера IS Трезор саветник

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • -01. јун 2016.
 • ЈНМВ бр 50/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 26. мај 2016.
 • Одлука о обустави поступка за ЈНМВ бр 47/16 Ревизија стратегије пољопривредног и руралног развоја

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -25. maj 2016.
 • ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 49/16 Услуге одржавања  и поправке софтвера Трезор саветник

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -25. maj 2016.
 • ЈН преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр 48/16 Услуге одржавања  и поправке софтвера IS LPA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -17. мај 2016.
 • ЈНМВ бр 47/16 Ревизија стратегије пољопривреде и руралног развоја општине Лајковац

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -05. април 2016.
 • ЈНМВ БР. 34/16 канцеларијски материјал

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -05. април 2016.
 • ЈНМВ БР. 35/16 Грађевински материјал за поправку кућа

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -05. април 2016.
 • ЈНМВ бр.32/16 Грађевински материјал и Обавестење о продужењу рока за подношење понуда

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -05. април 2016.
 • ЈНМВ БР. 31/16 Грађевински материјал

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -04. april 2016.
 • ЈНМВ број 30/16 Набавка горива

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -17. март 2016.
 • ЈНМВ број 24/16 Доходовне активности - пластеници

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • -11. фебруар 2016.
 • ЈНМВ број 22/16 Пројекат препарцелације за потребе експропријације и формирање грађевинских парцела јавне намене у 2016. години

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -04. фебруар 2016.
 • ЈНМВ бр 17/16 Грађевински материјал за социјално угрожено становништво у 2016. години

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -04. фебруар 2016.
 • ЈНМВ бр 16/16 Грађевински материјал ИРЛ у 2016. години

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -11. јануар 2016.
 • ЈН бр. 01/16 Угоститељске услуге у 2016. години
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -21.децембар 2015.
 • ЈН бр. 73/15 Услуге жаштите зивотиња у 2016. години

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -10.децембар 2015.
 • ЈН бр. 71/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања за 2016.годину
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -10.децембар 2015.
 • ЈН бр. 70/15 Услуге заштите животиња у 2016.години

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -03.децембар 2015.
 • ЈН бр. 69/15 Електрична енергија за 2016. годину

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -18.новембар 2015.
 • ЈН бр. 66/15 Канцеларијски материјал
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -10.новембар 2015.
 • ЈН бр. 64/15 Превоз ученика основних школа и предшколске деце за 2016. годину
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -06.новембар 2015.
 • ЈН бр. 61/15 Грађевински материјал за социјално угрожено становништво
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -06.новембар 2015.
 • ЈН бр. 60/15 рађевински материјал за ИРЛ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -15.октобар 2015.
 • ЈНМВ бр. 52/15 Гуме за путничка моторна возила
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -08.октобар 2015.
 • ЈНМВ бр. 51/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -05.октобар 2015.
 • ЈН 50/15 Путничко моторно возило
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -05.октобар 2015.
 • JНМВ 49/15 - Услуге дератизације

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -01.октобар 2015.
 • ЈН бр. 48/15 преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда -Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиција(изградња затвореног базена)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -28.септембар 2015.
 • ЈНМВ бр. 47/15 Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -14.август 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка бр. 31/15 Услуге заштите животиња
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • -03.август 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка бр. 36/15 Дугорoчни кредит за финансирање капиталних инвестиција (изградња затвореног базена)

* pdf file 27MB , 312 pages

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -28.јул 2015.
 • Јавна набавка преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 35/15 Услуге одржавања и поправке софтвера ТРЕЗОР саветник

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -28.јул 2015.
 • Јавна набавка преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда бр. 34/15 Услуге одржавања и поправке софтвера IS LPA

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -25.јун 2015.
 • Јавна набавка  27/15 -Угоститељске услуге

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • -22.јун 2015.
 • Јавна набавка отвореног поступка 25/15 Путничко моторно возило

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 01.јун 2015.
 • Противградна заштита - ЈНМВ 23/15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 28. мај 2015.
 • Грађевински материјал - ЈНМВ 22/15

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 14. април 2015.
 • Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 14/15: Набавка добара, машине и опрема - Теренско возило
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • - 06. април 2015.
 • Грађевински материјал за интерно расељена лица- ЈНМВ 13/15
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • - 01. април 2015.
 • Канцеларијски материјал - ЈНМВ 12/15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • - 18. фебруар 2015.
 • Услуге мобилне телефоније - ЈНМВ 9/15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 13. фебруар 2015.
 • Набавка горива - ЈНМВ 8/15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 02. фебруар 2015.
Набавка горива - ЈНМВ бр. 7/15
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 02. фебруар 2015.
 • Текуће поправке и одржавање возила - ЈНМВ бр. 6/15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 30. јануар 2015.
 • Услуге заштите животиња ЈНМВ бр. 5/15

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • - 22. јануар 2015.
 • Машине и опрема - Моторна возила, ЈН бр. 4/15 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 14. јануар 2015.
Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања, ЈН бр. 2/15
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 6. јануар 2015.
Израда планских докумената у области животне средине и одрживог развоја ЈН 1/15
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 31. децембар 2014.
Услуге заштите животиња за 2015.годину - ЈНМВ бр. 53/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 24. децембар 2014.
Услуге осигурања за 2015. годину - ЈНМВ бр. 52/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 04. децембар 2014.
Ватрогасна опрема - ЈНМВ бр. 50/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27. новембар 2014.
Јавна набавка добара - Канцеларијски материјал, ЈНМВ 49/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC
Обавештење о продужењу рока - PDF
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26. новембар 2014.
Јавна набавка добара - грађевински материјал за интерно расељена лица, ЈН бр. 48/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26. новембар 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 47/14: Набавка добара - приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених - Привредни саветник
Обавештење о покретању поступка - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26. новембар 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 46/14: Набавка добара - приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених - Службени гласник
Обавештење о покретању поступка - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26. новембар 2014.
Превоз ученика основних школа, ученика посебне наставе и предшколске деце за 2015. годину, ЈН бр. 45/14
Јавни позив - PDF
Документација - PDF
Измена документацијe - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 19. новембар 2014.
Услуге заштите животиња ЈНМВ 38/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 12. новембар 2014.
Јавна набавка радова - Премештање споменика културе „Вајат Молеровића“ - ЈН бр. 01/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 04. новембар 2014.
Санација и реконструкција старог конака у манастиру Боговађа - ЈН бр. 1/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC
Обавештење о продужењу рока - PDF
Обавештење о продужењу рока 1 - PDF
Измена документацијe - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 31. oктобар 2014.
Преговарачки поступак без објављивања подношења понуде бр. ЈН 36/14 - Стручна литература за редовне потребе запослених
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 28. oктобар 2014.
Машине и опрема - Путничко моторно возило ЈН бр. 37/14 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Обавештење о покретању поступка - PDF
Документација - DOC
Обавештење о продужењу рока - PDF
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27. oктобар 2014.
Преговарачки поступак без објављивања подношења понуде бр. ЈН 36/14 - Стручна литература за редовне потребе запослених
Обавештење о покретању поступка - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27. oктобар 2014.
Преговарачки поступак без објављивања подношења понуде бр. ЈН 35/14 - Стручна литература за редовне потребе запослених
Обавештење о покретању поступка - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 21. oктобар 2014.
Јавна набавка добара машине и опрема - моторна возила, ЈН бр. 32/14 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавни позив - PDF
Документација - DOC
Обавештење о продужењу рока - PDF
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 10. oктобар 2014.
Услуге конверзије ватрогасног возила марке SCANIA 93M - ЈНМВ бр. 33/14
Јавни позив - PDF
Документација - PDF
Обавештење о продужењу рока - PDF
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 01. oктобар 2014.
Превоз ученика основних школа, ученик апосебне наставе и предшколске деце за 2015. годину, бр. ЈН 31/14 - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Јавни позив - PDF
Документација - PDF
Измена документацијe - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 08. септембар 2014.
Услуге конверзије ватрогасног возила марке SCANIA 93M - ЈНМВ 28/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC
Обавештење о продужењу рока - PDF
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 29. август 2014.
Санација оштећења објеката општине Лајковац - ЈНМВ 27/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 26. август 2014.
Грађевински материјал за интерно расељена лица - ЈНМВ 26/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 14. август 2014.
Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 21/14
Обавештење

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 07. август 2014.
Набавка канцеларијског намештаја - ЈНМВ 23/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 21. јул 2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - пријава ЈНМВ 21/14
Обавештење

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16. јул 2014.
Услуге штампања - ЈНМВ број 22/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16. јул 2014.
Поклони - ЈНМВ број 21/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC
Измена документацијe - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 16. јул 2014.
Угоститељске услуге ЈНМВ број 20/14
Јавни позив - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 19/14: Набавка добара- приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених - ИПЦ финансије 2014 пословно-финансијски електронски пакет
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 18/14: Набавка добара- приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених - Пропис SOFT ONLINE, специјал јавне набавке
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 17/14: Набавка добара- приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених ИНДОК 2013/2014 пословни и правни информациони систем
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 16/14: Набавка добара- приручници; Стручна литература за редовне потребе запослених софтвер ИНГ-ПРО propisi.net
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 15/14: Услуге одржавања и поправке софтвера - Рачунарски програм и информациони систем Локалне пореске администрације - ИС ЛПА
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 4. јул 2014.
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда бр. 14/14: Услуге одржавања и поправке софтвера - Рачуноводствени софтвер трезор саветник
Обавештење - PDF
Документација - DOC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 27. јун 2014.
Репрезентација - ЈНМВ 11/14
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 19. јун 2014.
Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 10/14
Обавештење

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 04. јун 2014.
Репрезентација - ЈНМВ 10/14
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 02. јун 2014.
Текуће поправке и одржавање "Дачиа Сандеро" - ЈНМВ 9/14
Позив - PDF
Документација - DOCX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 02. јун 2014.
Обавештење о обустави јавне набавке мале вредности - ЈМНВ 8/14
Oбавештење - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 12. мај 2014.
Репрезентација – ЈНМВ 8/14
Позив - PDF
Документација - DOCX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 25. април 2014.
Подизање генетског потенцијала путем вештачког осемењавања - ЈНМВ 7/14
Позив - PDF
Документација - DOCX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 23. април 2014.
Услуга заштите животиња - ЈНМВ 6/14
Позив - PDF
Документација - DOCX
Обавештење - PDF
Документација измена - DOCX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 14. април 2014.
Противградна заштита ОРН 24613000 - ЈНМВ 5/14
Позив - PDF
Документација - DOCX

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 28. фебруар 2014.
Набавка канцеларијског материјала – ЈНМВ 4/14
Позив - PDF
Документација - DOCX
Измена и допуна конкурсне документације - PDF
Обавештење о продужењу рока - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 25. фебруар 2014.
Текуће поправке и одржавање – Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и припадајућу опрему 50100000 – ЈНМВ 3/14
Јавни позив
Конкурсна документација
Обавештење о обустави Партије 5 - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 17. фебруар 2014.
НАБАВКА ГОРИВА - ЈНМВ 2-14
Јавни позив
Конкурсна документација

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 10. фебруар 2014.
Услуга превоза ученика основних школа на подручју општине Лајковац за школску 2013/14. годину
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 04. децембар 2013.
Набавка канцеларијског намештаја – ЈН 38/13.
Позив - PDF
Документација - PDF
Обавештење о продужењу рока - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 03. децембар 2013.
Набавка путничког аутомобила – 34110000 Dacia Novi Sandero 1.2.16V LPG – ЈН 37/13.
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 02. децембар 2013.
Услуга аутобуског превоза ученика основних школа на подручју општине Лајковац за школску 2013/14. годину, обликована у три партије – ЈН 36/13.
Позив - PDF
Документација - PDF
Питања и одговори
Обавештење о обустави поступка - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


- 18. новембар 2013.
Културни центар „Хаџи Рувим“ – Јавна набавка електронске опреме (расвета и озвучење) ЈНМВ 03/13.
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 28. октобар 2013.
Културни центар „Хаџи Рувим“ – Јавна набавка електронске опреме (расвета и озвучење) ЈНМВ 03/13.
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 22. октобар 2013.
Јавна набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица ЈНМВ 33/13.
Позив - PDF
Документација - PDF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED