Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Документи

Opština Lajkovac


Почетна » Документи

Документи

 • Решење о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлуку о расподели буџетских средстава општине Лајковац за 2018.годину намењених подршци програмима удружења

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Решење о избору пројеката за изградњу ,одржавање и обнову верских објеката

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о покретању поступка за финнсирање и суфинансирање пројекта у области културе из буџета општине Лајковац у 2018.години

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о буџету за општине Лајковац за 2018. годину (Пречишћен текст)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Упутство за припрему ребаланса буџета општине Лајковац за 2018. годину

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Измена решења о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Решење о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОГЛАШАВА РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  ЗА НАСЕЉЕНО МЕСТО ЛАЈКОВАЦ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о утврђивању јавног интереса у обласи културе на територији општине Лајковац
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о утврђивању јавног интереса за финансирање програма који реализују удружења на територији општине Лајковац
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Листа кандидата за доделу студентских стипендија са предлогом износа стипендија , за школску 2017/2018.г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о утврдђивању јавног интереса у области јавног информисања Општине Лајкова

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Листа кандидата за доделу ученичких стипендија са предлогом износа стипендија , за школску 2017/2018.г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Правилник о изменама и допунама правилника за одржавање и обнову верских објеката

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса за финансирање програма које реализују у дружења општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса у области КУЛТУРЕ општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о успостављању механизма утврђивања јавног интереса у области ИНФОРМИСАЊА општине Лајковац

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Закључак о упознавању Општинског већа Општине Лајковац са РАНГ ЛИСТОМ О ВРЕДНОВАЊУ И РАНГИРАЊУ ОДОБРЕНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2018.г

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ОДЛУКA  О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ПРОГРАМА УРЕЂИВАЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • ИЗМЕЊЕНО И ДОПУЊЕНО УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2019. И 2020.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Коначна листа реда првенства за доделу помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о решавању стамбених потреба избеглица доделом помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Решење о појединачном давању за пројектно суфинансирање медијског садржаја у области јавног информисања

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Одлука о расподели буцетских средстава општине Лајковац за 2017. годину намењених подршци програмима удружења
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о избору пројеката за финансирање и суфинансирање пројеката у области културе из буџета општине Лајковац
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Правилник о условима за стипендирање за спортско усавршавање категорисаних спортиста, посебно перспективних спортиста
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • НАЦРТ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ (ЛАП)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Регистрација стамбених јединица
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Упутство за припрему ребаланса буџета општине Лајковац за 2017. године
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о додели буџетских средстава Општине Лајковац за 2017.г. нaмењених пордшци програмима удужења
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Финансирање пројеката у домену ИНФОРМИСАЊА за 2017.годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Нацрт уговора о статусној промени припајања ЈП"Градска чистота" и Лајковац Услуге
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о студентским стипендијама
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о именовању стручне комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Kвартални извештаји спортских организација на територији општине Лајковац
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Годишњи програми спортских организација на територији општине Лајковац
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • План рада еколошког испектора за 2017.годину
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • План рада комуналног испектора за 2017.годину
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ ЗА 2017.ГОДИНУ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 2017.ГОДИНУ
 • Преузмите документ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Предлог Општинске комисије за доделу студентских стипендија за школску 2016./2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Лајковац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Извештај о раду еколошког испектора у 2016.години
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Извештај о раду комуналног испектора у 2016.години
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Извештај о раду грађевинског испектора у 2016.години
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О ПОСЕБНОЈ НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ОДЛУКА О БУЏЕТУ ЗА 2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о образовању жалбене комисије
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Упуство за израду одлуке о буџетуза 2017.годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Планирани лимити расхода за припрему буџета за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Закључак о усвајању програма доделе бесповратне помоћи привредним објектима на поплављеном подручју у марту 2016 године.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Правилник о одобравању и  финансирању програма којима се остварује општи интерес у области спорта на територији општине Лајковац
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Закључак Општинског већа о усвајању завршних (коначних) извештаја о реализацији програма по посебном одобрењу Општинског већа општине Лајковац за спортске клубове ФК „Железничар“, ФК „Пролетер“ Бајевац и ООСР „Шаран“.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Закључак Општинског већа о прихватању предлога Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Лајковац и усвајању периодичних (кварталних) извештаја спортских организација на територији општине Лајковац за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Записник о одржаним изборима и Одлука о поништавању избора на бирачком месту број 1. Општине Лајковац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о избору пројеката јавних гласила који се суфинансирају из буџета Општине Лајковац за 2016. годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о измени Решења о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Лајковац у 2016. години
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • REŠENJE O UTVRĐIVANJU VISINE SREDSTAVA ZA REALIZACIJU GOD.  PROGRAMA SPOR. ORG. ZA 2016.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • POJEDNIČNA REŠENJA O ODOBRAVANJU USKLAĐENOG GOD. PROGRAMA I UTVRĐIVANJU ROKOVA ZA UPLATU ODOBRENIH SREDSTAVA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о измени и допуни Решења о именовању стручне комисије за расподелу средства за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2016 години.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решењe о именовању стручне комисије за расподелу средства за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2016 години.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Лајковац у 2016. години
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Информатор о раду за 2016.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлуку о матичним подручјима на територији општине Лајковац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлукa о додели студентских стипендија за школску 2015./2016. годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлукa о максималном броју запослених на неодређено време у систему Општине Лајковац за 2015. годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Узбуњивање
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Донације за антистатик подове Опште болнице Ваљево на дан 04.12.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о буџету општине Лајковац за 2016. годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Прилог 1 (Преглед броја запослених и средстава за плате)
 • Прилог 2 (Преглед капиталних пројеката)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Образац Извештаја о реализацији пројекта (намењен верским заједницама којима су одобрена средства по програму инвестиција за изградњу одржавање и обнову верских објеката за 2015 годину).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Образац Извештаја о реализацији пројекта (за удружења и верске заједнице којима су одобрена средства по конкурсу за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2015 годину намењених подршци  програмима удружења и верских заједница)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Правилник јавне набавке
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Закључак о усвајању Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ПРОЦЕНА УГРОЖЕНОСТИ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о додели уговора о гранту по јавном позиву RHP-W4-CMG/COMP3-2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о измени и допуни Решења о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о образовању Комисије за расподелу средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Лајковац у 2015. години
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о именовању директора ЈП "Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о именовању директора ЈП "Градска чистоћа"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Извештај спортских организација за 2014. годину
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Информатор о раду - фебруар 2015.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлуку о буџету општине Лајковац за 2015. годину .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Oбразложење Одлуке о буџету за 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Нацрт одлуке о буџету
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Предлог Одлуке о буџету за 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Нацрт одлуке о буџету
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Упутство за припрему буџета за 2015. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о именовању директора ЈП "Лајковац услуге"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о буџету за 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Информатор о раду за 2014.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Табеле за израду предлога финансијских планова за 2014. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине у Лајковцу
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о општинским административним таксама
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о локалним комуналним таксама
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Ценовник комуналних услуга за 2014. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о утврђивању стопе пореза на имовину за непокретности на територији општине Лајковац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о стопама амортизације за непокретности на територији општине Лајковац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Лајковац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о одређивању коефицијената за непокретности по зонама.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе на територији општине Лајковац.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 2014. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Решење о именовању директора јавних предузећа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Правилник финансирања спорта
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Предлози годишњих програма за спорт за 2014. (Комплетан текст са обрасцима)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Програм развоја спорта на територији општине Лајковац за 2013. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Лајковца у периоду 2011-2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о додели стипендија за школску 2012/2013. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Локални акциони план за запошљавање Општине Лајковац за 2013. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Финансијски план управа
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Финансијски план скупштина
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Финансијски план Председник, Општинско веће
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Одлука о буџету општине Лајковац за 2013. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Стратегија развоја општине Лајковац
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Локални план управљања отпадом 2011-2020
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Буџет општине Лајковац за 2012. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Информатор о раду за 2013. годину
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Статут општине Лајковац
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 
1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED