Poštovani, sajt Opštine Lajkovac se nalazi na adresi www.lajkovac.org.rs. Sajt koji ste upravo posetili je arhiviran i neće se ažurirati.Za najnovije informacije iz Opštine posetite wwww.lajkovac.org.rs. Za 20 sekundi sajt će Vas prebaciti na novu verziju. Hvala Локални регистар извора загађења

Opština Lajkovac


Почетна » Лајковац » Култура и медији

Локални регистар извора загађења

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр.1 - Листа 2 - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања

За потребе регистра прикупљају се подаци о :
- Загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2
- Загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3
- Загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4
- За потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр.1 - Листа 2 - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања

Потребно је у складу са Упуством , у електронској форми (на рачунару) попунити пет приложених Образаца и материјал доставити на следећи начин:

1. Један комплет oбразаца у папирној форми укоричен у јединствени документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица.
2. Један комплет oбразаца електронски на адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Материјал послати на следећу адресу:
Општинска управа Лајковац
Одељење за привреду и имовинско-правне послове
(за Локални регистар извора загађивања)
Омладински трг бр.1,14224 Лајковац
Контакт телефон : 3433329 локал 134

Упутство за попуњавање oбразаца

1) Образац бр.1 - Општи подаци о извору загађивања
2) Образац бр.2 - Емисије у ваздух
3) Образац бр.3 - Емисије у воде
4) Образац бр.4 - Емисије у земљиште
5) Образац бр.5 - Управљање отпадом1

*
*
*
*
*

REGISTER_REQUIRED