Закључак Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац

Штаб за ванредне ситуације општине Лајковац на данас одржаној седници донео је следећи закључак:
1) Забрањују се, а ради спречавања ширења заразне болести ЦОВИД-19 изазване вирусом САРС-ЦОВ-2, јавна окупљања на територији општине Лајковац на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 10 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5 метар, односно на свака 4 м2 може бити једно лице ( са изузетком који се односи на рад привредних субјеката који не пружају услуге становништву као и на рад државних органа и јавних служби).
2) ОГРАНИЧАВА СЕ, број лица која могу бити истовремено присутна у објекту у свим јавним затвореним просторима, односно објектима као и у свим привредним субјектима који обављају делатност у трговинским форматима ( супермаркети,мини маркети,продавнице мешовите робе…) као и угоститељским објектима где се врши пружање услуга ограничава се број лица и то тако да на свака 4 м2 може бити присутно једно лице.
На улазу у наведене објекте мора бити јасно истакнута површина и број лица која могу бити истовремено присутна у објектима.
3) ОДЛАЖУ СЕ, све културне манифестације на територији општине Лајковац – Дани Лајковца- као и вашар за Огњену Марију дана 30.07.2020 год.
4) Закључак ступа на снагу даном доношења.