Зимско одржавање поверено лајковачком комуналном предузећу


Општински штаб за ванредне ситуације општине Лајковац размотрио је и усвојио План зимског одржавања улица и локалних и некатегорисаних путева у предстојећој зимској сезони (2020/2021) на територији општине Лајковац.
Зимско одржавање улица у граду и локалних путева на територији општине Лајковац поверено је уговором ЈП „Градска чистоћа“ Лајковац, које ће послове зимског одржавања изводити према усвојеном Плану зимске службе. Лице одређено за организовање и праћење реализације Плана зимске службе је Снежана Тороман.
У насељеном месту Лајковац улице које се одржавају у зимским условима у првом и другом приоритету имају укупну дужину 36,9 км.
На територији општине Лајковац, дужина локалних и некатегорисаних путева који се одржавају у зимским условима у првом и другом приоритету износи 102,55 км, од којих је већи део са асфалтним застором, тачније 90,80 км.
За предстојећу зимску сезону на залихама има око 64,8 тона камене ризле и 24 тона индустријске соли и 1000 литара погонског горива еуро дизела, као и 550 кг калцијум-хлорида.
Усвојени План зимске службе посебно регулише путне правце на подручју општине Лајковац који се односе на превоз ђака, као и правце на којима има непокретних лица, лица која иду на хемодијализу, као и трудница.
Механизација и људство ЈП „Градска чистоћа“ спремни су за предстојећу зимску сезону, констатовано је на седници Штаба за ванредне ситуације општине Лајковац.