Извештај са 104. седнице Општинског већа

Општинско веће je на 104. седници усвојило Споразум о уређењу међусобних односа у коришћењу Заједничког водоводног система „Непричава“, о чему ће коначну реч дати одборници на седници локалног парламента у недељу. Друга тачка која је због актуелности привукла пажњу и чланова Већа и јавности јесте измена Одлуке о моделу и методу приватизације ЈП РТВ Пруга, 

Веће је прихватило Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лајковац, Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације „Обилазница на државном путу 1Б реда број 27. Лајковац“ и Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за површински коп песка и шљунка „Липар“ Пепељевац.

Одлуку о моделу и методу приватизације ЈП РТВ Пруга Скупштине општине Лајковац донела је на јануарској седници. Председник Живорад Бојичић објаснио је да се измене одлуке раде због дописа Агенције за приватизацију, који је у петак 26. јуна стигао под назнаком „хитно“, у којем се наводи да све јединице локалне самоуправе, које су оснивачи медија у поступку приватизације, доставе своје одлуке о методу и моделу приватизације медија најкасније до 28. јуна. Бојичић је навео и да је то разлог за заказивање седница Скупштине општине у недељу 28. јуна, али не и једини:

– Нама је стало до наших суграђана, радника РТВ „Пруга“, због чега и заказујемо редовну седницу у недељу. Агенција за приватизацију ће 1. јула расписати огласе за продају свих јавних информативних предузећа. Када бисмо пропустили овај рок имали бисмо штетне последице, пре свега запослени у радију, а то нисмо желели да дозволимо. Један од разлога за заказивање те седнице је и Споразум о уређењу међусобних односа у коришћењу Заједничког водоводног система „Непричава“. Урадили смо сада коначан текст и упућујемо га нашим одборницима са предлогом да то усвоје. Захваљујем свим одборницима који су подржали нацрт и једне и друге одлуке и мислим да је то у општем интересу, укључујући и План генералне регулације за Лајковац, имајући у виду да један број инвеститора очекује усвајање овог плана како би могао да уђе у редовну процедуру издавања грађевинских дозвола за спремне пројекте.

Чланови Већа су прихватили Нацрт Одлуке о прибављању катастарске парцеле за изградњу магацина за смештај опреме и материјала за ванредне ситуације, дали сагласност предузећу „China Shandong International“ за постављање привремене саобраћајне сигнализације и опреме на општинским путевима у Пепељевцу (за време изградње Коридора 11), затим на давање објеката инфраструктуре на коришћење „Установи за спорт и омладину Лајковац“ и усвојили Јавни конкурс за расподелу буџетских средстава општине Лајковац за 2015. годину, намењених подршци програмима удружења (невладине организације и друга удружења) и верских заједница.

Већина одлука прихваћених на Општинском већу наћи ће се на дневном реду Седнице Скупштине општине у недељу 28. јуна с почетком у 14 чсаова.