ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се спортске организације са седиштем на територији општине Лајковац да је 01.06.2023. године крајњи рок да носиоци програма предају предлоге годишњих програма за 2024. годину на писарницу Општинске управе Лајковац. С тим у вези, потребно је да Спортском савезу општине Лајковац што пре доставите документацију потребну за израду годишњих програма за 2024. годину, како би испоштовали рокове предвиђене Програмским календаром.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ