ОБАВЕШТЕЊЕ за све спортске организације на територије ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ

Обавештавају се спортске организације са седиштем на територији општине Лајковац да је 15.07.2018. године крајњи рок да Општинско веће на предлог Комисије донесе одлуку о додели средстава за наредну буџетску годину за реализацију годишњих програма којима се остварује општи интерес у области

Прочитај

ЈАВНИ УВИД – Нацрт Плана генералне регулације за насељено место Лајковац

Јавни увид траје од 26.12.2014. године до 26.01.2015. године радним данима од 10 до14 часова. Примедбе и сугестије достављају се искључиво у писаном облику Одељењу за привреду и имовинско-правне послове – преко Писарнице општинске управе Лајковац до 25.12.2014.године. Додатне информације могу

Прочитај

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана детаљне регулације “Индустријска зона 2” и Нацрт измена и допуна Плана детаљне регулације “Војни круг”

Јавни увид траје од 15. новембра до 15. децембра 2014. године. Примедбе и сугестије достављају се искључиво у писаном облику Одељењу за комунално-грађевинске, стамбене и урбанистичке послове Општинске управе Лајковац – преко Писарнице Општинске управе Лајковац или поштом на адресу: Општинска

Прочитај

ЈАВНИ УВИД – Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат радио-базне станице мобилне телефоније„VA_Lajkovac centar “BA1214_01,Lajkovac

Јавни увид траје од 5.12.2014. године до 25.12.2014. године радним данима од 10 до14 часова. Примедбе и сугестије достављају се искључиво у писаном облику Одељењу за привреду и имовинско-правне послове – преко Писарнице општинске управе Лајковац до 25.12.2014.године. Додатне информације могу се

Прочитај

Јагош Лончар, дипл. инж. електротехнике

Рођен 1969. године. Основну и средњу Техничку школу завршио у Лајковцу. Дипломирао на Електротехничком факултету у Београду. Запослен у Рударском басену „Колубара“ – Површински копови – Сектор инвестиција. Ожењен, отац четворо деце. Члан Социјалистичке партије Србије.

Прочитај

Андрија Живковић, дипломирани географ

Рођен 1983. године. Основну школу завршио у Лајковцу, гимназију у Лазаревцу, дипломирао на Географском факултету у Београду, смер професор географије. Тренутно на постдипломским студијама на смеру Одрживи развој. Запослен у Основној школи „Миле Дубљевић“ у Лајковцу као професор географије.

Прочитај

Предраг Мирковић, дипломирани инжењер саобраћаја

Рођен 1975. године. Основну школу завршио у Лајковцу, гимназију у Ваљеву – специјализовано математичко одељење. Дипломирао на Саобраћајном факултету у Београду. Запослен у ЈП „Дирекција за уређење и изградњу Општине Лајковац“ од 2005. године. Ожењен, отац једног детета.

Прочитај

Јелена Живојиновић, дипл. правник – секретар Скупштине општине

Рођена 20. августа 1980. године у Лазаревцу. Дипломирала 2005. на Правном факултету у Београду, а правосудни испит положила 2008. године. Радила као приправник у Општинском суду Лајковац и Служби за катастар непокретности Лајковац као председник Комисије за излагање и израду катастра

Прочитај

Ранко Филиповић, председник Скупштине општине Лајковац

Рођен 28. априла 1980. године у Ваљеву, живи у селу Стрмово. Дипломирани инжењер машинства, запослен у РБ “Колубара”. Основну школу завршио у Лајковцу као носилац Вукове дипломе, потом завршава Специјализовано математичко одељење Ваљевске гимназије, а затим Машински факултет Универзитета у

Прочитај

  • 1
  • 2