# Телефон Факс
1 ГРАДСКА КУЋА – централа 014/3432–760, 3433–329, 3433–166 014/3433-332, 014/3433-196
2 ГРАДСКА КУЋА – председник општине, начелник Општинске управе 014/3433-109, 3431-108 014/3433-332
3 Председник скупштине и заменик председника општине 014/3433-329, 72-760 014/3433-196
4 Општинско Веће канцеларија 104

Општинско Веће канцеларија 113

014/3433-396

014/3433-397

5 Општинска комунална инспекција 014/3433-188
5 Локална пореска администрација:Шеф Милеса Павловић 014/3433-272
6 Друштвена брига о деци 014/3433-371
7 Матична служба 014/3433-113
8 Рачуноводство 014/3433-298
9 Полицијска станица 014/3431-813, 3431-997
10 Ватрогасци 014/3431-123
11 Дом здравља Лајковац 014/3433-395, 3431-237, 3431-124, 3431-684
12 Апотека 014/3431-329
13 ЈП „Градска чистоћа“ 014/3431-194 014/3433-156
14 ЈП Дирекција за уређење и изградњу Лајковца 014/3431-137 014/3431-121
15 Аутобуска станица 014/3431-331
16 Железничка станица 014/3431-346
17 Електродистрибуција – Диспечер у Лазаревцу за пријаву квара 011/812-5-284
18 Електродистрибуција Лајковац 014/3431-323
19 Културни центар „Хаџи Рувим“ 014/3431-176 014/3431-176
20 Радио Пруга 014/3433-086 014/72-708
21 Градска библиотека 014/3433-155, 3431-035
22 Предшколска установа „Лептирић“ 014/3431-066 014/3431-066
23 ОШ „Миле Дубљевић“ 014/3431-300
24 ОШ „Димитрије Туцовић“ 014/74-014
25 СШ „17. Септембар“ 014/3431-145 014/3431-145
26 Центар за пољопривреду 014/3431-264
27 Водовод Непричава 014/76-055
28 Бензинска пумпа „Југопетрол“ 014/3431-265
29 Бензинска пумпа „ОМВ“ 014/3431-189, 3431-792
30 Јединица Основног суда 014/3431-052
31 Одељење Прекршајног суда 014/3431-166
32 Пошта Лајковац 014/3431-021
33 Пошта Јабучје 014/3433-034
34 Пошта Боговађа 014/438-008
35 Пошта Словац 014/436-301
36 Телеком 014/3431-399, 3431-599
37 Катастар 014/3431-130, 3431-060
38 Социјално осигурање 014/3431-231
39 Центар за социјални рад за општине Љиг, Лајковац, Мионица 014/3431-229
40 Црвени крст Лајковац 014/341-604
41 Црвени крст Боговађа 014/78-006
42 Савез пензионера Србије 014/3431-110
43 Црква – старешина Томислав Матић 014/3431-748
44 Црква – свештеник Томислав Цветиновић 014/3433-483
45 Црква – свештеник Милан Васиљевић 014/3433-115