Помоћ Каритаса за 200 домаћинстава

За 200 домаћинстава из из Лајковца и исто толико из Ваљева,оштећених у мајским поплавама, америчке организације CRS и USAID донираће помоћ у новцу посредством огранка „Каритаса“ у Ваљеву.

Представници невладине организације која функционише при Католичкој цркви одабрали су најугроженије породице које ће добити по 345,односно 145 долара у новцу, како би санирали последице поплавног таласа у граду и селима низводно од Колубаре и њених притока.

Новчана помоћ пољопривредним домаћинствима је за потребе исхране животиња, док је помоћ за градска домаћинства намењена за куповину кућних апарата или реновирање домова.Услов је да породица нема већа примања од 25 хиљада динара.