Обавештење власницима парцела

На основу Закона о путевима и Одлуке о некатегорисаним путевима на територији општине Лајковац, општинска управа Лајковац обавештава власнике чије се парцеле граниче са некатегорисаним путевима општине Лајковац, да су дужни да у року од 10 (десет) дана од дана објављивања обавештења сасеку и уреде дрвеће, живе ограде и друге засаде који се налазе поред пута.

Неизвршавање обавезе одржавања засада поред пута повлачи подношење прекршајне пријаве код надлежног суда за које су прописане новчане казне до 50.000,00 динара, уз обавезу принудног сасецања преко овлашћеног лица о трошку власника парцеле.

Надзор над извршењем обавезе одржавања засада поред некатегорисаног пута вршиће комунална инспекција.

Општинска управа
Лајковац