Информација Канцеларије за локални економски развој

Канцеларија за локални економски развој Општине Лајковац обавештава привреднике да је министар финансија Млађан Динкић најавио да програм субвенционисаних кредита за привреду креће од 1. септембра. Банке ће у наредном периоду предузећима кроз овај програм одобрити око милијарду евра кредита. До краја ове године банке би могле да одобре 300 милиона евра, а остатак у наредној години.

Било да је реч о новим кредитима или рефинансирању постојећих, камате на кредите које банке буду одобравале привреди биће субвенционисане, тако да за крајњег корисника каматна стопа на годишњем нивоу не буде већа од 3,5 одсто годишње, уколико је реч о кредитима са девизном клаузулом. Уколико се ради о динарским кредитима, каматна стопа ће бити у висини референтне стопе Народне банке Србије.

Министар финансија је рекао да ће се кредити отплаћивати на рок од 18 месеци, у оквиру чега ће привредници мoћи да искористе и грејс период од 5 месеци. Притом, предузећа морају задржати све запослене, као услов за добијање тих зајмова.