Усвојен Програм пословања ЈП „Лајковац услуге“

Скупштина општине Лајковац усвојила је сет одлука које се односе на пословање новооснованог Јавног предузећа за обављање комуналних делатности “Лајковац услуге”: измене и допуне Одлуке о оснивању, измене и допуне Статута и Програм пословања за 2013. годину.


Предузеће “Лајковац услуге” основано је из потребе за систематским решавањем проблема запошљавања лица са нижим квалификацијама која чине главни део структуре незапослених радника. На тај начин ће бити растерећене јавне службе и општински органи од споредних послова. У образложењу је наведено да ће предузеће бити јединствена целина, али ће у свом саставу имати и одређене службе, као што су Служба за опште послове и Служба услуга. Програмом је предвиђено запошљавање 44 радника на неодређено време, 100 радника за сезонске послове по уговору и 30 радника за обављање јавних радова.

Одборници су усвојили Одлуку о обављању екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Лајковац за 2012. годину и одлуке којима се статути ЈП “Градска чистоћа”, ЈП “Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац” и ЈП РТВ “Пруга” усклађују са новим Законом о јавним предузећима.

На деветој седници усвојен је Извештај о раду у претходној години и Програм рада за 2013. Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – Одељење у Лајковцу. Као што је председник Општине Живорад Бојичић својевремено најавио, као важан сегмент локалне политике, константно се повећавају средства за социјалну заштиту и уводе нове услуге. У овој години Програмом рада планирано је увођење нових облика социјалне заштите, једна од новина су геронтодомаћице за кућну негу старих и болесних суграђана.

Скупштина је дала сагласност на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Лајковац за 2013. годину, као и на Одлуку о прибављању у својину општине Лајковац, куповином, катастарских парцела за потребе археолошког налазишта „Анине“ у Ћелијама.

Одборници су подржали иницијативу начелника Колубарског округа за формирање Окружне службе хитне медицинске помоћи.

Мр Сузана Јанковић именована је на место директора КЦ “Хаџи Рувим” Лајковац, уз све похвале за досадашњи рад као вршиоца дужности ове установе.