Општинско веће о наплати изворних прихода

Најзначајнија тачка 27. седнице Општинског већа била је информација председника општине Живорада Бојичића о предузетим мерама за наплату изворних прихода од ПД РБ ”Колубара” за текућу годину, с којом су се сагласили остали чланови општинске владе.

На основу захтева пореског обвезника РБ ”Колубара” за одлагање плаћања пореских обавеза по основу јавних прихода, Општинска управа Лајковац одобрава одлагање плаћање дуга из 2012. године по основу накнаде за коришћење грађевинског земљишта. У питању су потраживања из 2012. године, која ће ”Колубара” измирити до краја године у седам рата, предложио је Живорад Бојичић, на основу овлашћења председника општине и разговора са директором РБ ”Колубара”.

– Имамо у виду да се РБ „Колубара“ налази у тешкој ситуацији, пре свега због тога што су у току ремонти опреме и постројења, односно да је ово период када им је новац најпотребнији.

Општинско Веће предложиће одборницима да „Колубари“ накнада за коришћење грађевинског земљишта буде умањена у 2014. години, а да заузврат сто незапослених особа из општине Лајковац добије стални посао у рударском гиганту.

– Смањићемо обавезе које „Колубара“ има према нама, на тај начин ћемо омогућити да људи буду запослени, кроз порез за фонд зарада пуниће се буџет са друге стране, сви економисти који познају систем јавних прихода и расхода схватиће да је то нормално. Исто ћемо понудити и осталим привредним субјектима на територији општине Лајковац. По мени то је то прави локални акциони план трајног запошљавања, а не јавни радови и стручна пракса приправника који трају од три месеца до годину дана – закључио је председник Бојичић.

Веће је одбило захтев ЈПКП ”Лазаревац” за повећање цене воде за 300 одсто за потрошаче са подручја општине Лајковац, имајући у виду да је висина цене воде у Лазаревцу повећана за 15 одсто. Прихваћен је и Анекс Уговора о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење вишенаменског регионалног хидросистема „Стубо – Ровни“, измене Одлуке о посебној накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Лајковац.

Размотрени су периодични извештаји о реализацији годишњих програма спортских организација за прва три месеца, приговор Удружења педагога физичке културе и школског спорта, Програм коришћења буџетских средстава за финансирање Црвеног крста Лајковац за 2013. годину, као и измене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи Лајковац.