Одборници захтевају решење за азиланте

На 10. седници Скупштине општине Лајковац, одборници су прихватили Информацију о решавању проблема азиланата у Врачевићу и захтев који ће бити упућен Влади Републике Србије да донесе Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о узимању у закуп приватног простора за смештај азиланата на територији општине Лајковац и Одлуку о затварању привременог прихватилишта у кући Драгића Стојковића у Врачевићу. Захтев су подржали сви одборници. Прихваћена је и препорука становницима општине Лајковац да своје објекте не издају у закуп Комесаријату републике Србије за смештај тражилаца азила, а Министарству за рад и социјалну заштиту одборници су предложили да азиланте из Врачевића сместе у стални прихватни центар у Боговађи јер тамо тренутно има слободних места. Скупштина је и овога пута констатовала да услови у кући Драгића Стојковића у Врачевићу, у којој су смештени азиланти, нису задовољавајући. Прошло је пет месеци од првог захтева СО Лајковац за затварањем овог објекта, а претходни уговор о закупу истекао је 31. маја.

Друга важна тачка последњег заседања било је усвајање Одлуке о завршном рачуну буџета за 2012. годину, за који је гласало 26 одборника. Укупно планирани приходи износили су 1.230.092.000, а укупно остварени приходи су 744.753.000 динара.Укупно планирани расходи износили су 1.401.040.000, а укупно извршени расходи за 2012. годину су 838.712.000 динара. На основу укупно остварених прихода и расхода, забележен је дефицит од 88,4 милиона, али са пренетим наменским средствима из претходне године за изградњу вртића и непотрошеним средствима Фонда екологије, крајњи биланс је позитиван у износу 18,2 милиона динара.

– План укупних прихода извршен је са 60 одсто. Док су приходи од пореза били остварени са скоро 82 одсто, а из сопствених извора 76,5 одсто, од донација и трансфера пристигло је само 11 одсто. На другој страни, планирани расходи од 1,4 милијарде динара такође су достигли проценат реализације од скоро 60 одсто. У ову годину пренети су дефицит Дирекције за уређење и изградњу и Општинске управе по основу позајмица за измирење обавеза и покриће трошкова принудне наплате у износу од 100 милиона динара. Укупна ненаплаћена потраживања буџета су преко 408 милиона, од чега највећи део чине обавезе РБ „Колубара“ – рекла је известилац Татијана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије.

Одборници су усвојили Одлуку о оснивању Регионалне стамбене агенције за социјално становање и развојне пројекте, Одлуку о прибављању катастарске парцеле за проширење гробља у Стрмову, као и Анекс Уговора о организовању Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ Ваљево.

Скупштина је усвојила Решење о образовању и именовању Комисије за именовања општине Лајковац. Спроводећи даље кораке у примени Закона о јавним предузећима, Скупштина је именовала чланове надзорних одбора јавних предузећа, који улазе у састав Комисије за именовања и донела одлуке о расписивању конкурса за директоре јавних предузећа општине Лајковац – Дирекције за уређење и изградњу, „Градске чистоће“, „Лајковац услуга“ и РТВ „Пруга“. Именовани су и чланови Управног одбора Предшколске установе „Лептирић“.