Јавни позиви за жене предузетнице

Национална агенција за регионални развој упутила је два jавна позива за доделу бесповратних средстава за подстицај конкурентности: један је намењен искључиво женама предузетницама, а други власницима малих и средњих предузећа.

У питању је унапређење прoцеса производње и производа или услуга, подизање капацитета запослених или увођење међународних стандарда квалитета. Бесповратна средства биће одобрена за уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда производа, побољшање постојећих и развој нових технолошких процеса, развој и тестирање нових производа или услуга, израду и имплементацију специјализованог софтвера, нови дизајн, електронску презентацију предузећа и едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке.

Право на доделу средстава имају микро, мала и средња предузећа у власништву и управи жена, као и предузећа чији је оснивач жена. Рок за пријаву је 14. јул.

– Укупан износ средстава је седам милиона динара. Појединачни предузетници и фирме којима су жене оснивачи и руководе њима, са 25 одсто сопствених средстава могу конкурисати за 50.000 до 300.000 динара за своје активности, дакле држава ће суфинансирати до 75 одсто активности – каже Бојан Бошковић, директор Агенције за регионални развој општина Колубарског округа.

Други позив за доделу бесповратних средстава намењен је развоју конкурентности микро, малих и средњих предузећа, предузетника и задруга у 2014. години. Расположива средства за реализацију овог програма износе 21, 5 милиона динара. Рок за подношење пријава је 18. јул.

– Намена ових средстава је иста, само за њих могу конкурисати сви, а не само жене предузетнице. Код овог јавног позива држава суфинансира 50 одсто вредности без ПДВ од укупне вредности активности за коју се траже средства. зависно од врсте активности, предузећа појединачно могу конкурисати за 50.000 до 500.000 динара – каже Бошковић.