Истраживање о ризицима у саобраћају

Департман за саобраћај Факултета техничких наука у Новом Саду реализује студију “Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања”, финансиране од Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.

У земљама Европске уније препозната је озбиљност проблема и важност праћења ставова о ризицима у друмском саобраћају на свим нивоима организовања (република, градови, општине, односно окрузи или полицијске управе). Република Србија подржава нове тенденције у овој области и активно учествује у поменутој акцији.

Значај и дубина проблема захтевају шире друштвено учешће, стога Факултет техничких наука позива грађане да активно учествују у истраживању. Ваше учешће своди се на омогућавање становништву Ваше општине да попуњава анкете (возачи путничких аутомобила, мотоциклисти и немоторизовани учесници у саобраћају – бициклисти и пешаци).

Испитивање учесника у саобраћају је предвиђено на два начина, путем упитника у штампаној форми и онлајн упитника. Упитник у електронској форми је доступан преко линка:

https://docs.google.com/forms/d/15ZpMv1YDgETegqGpLdoi_o1QwRYT6H6ithKe9P9zP4k/viewform?usp=send_form