Одлуке Општинског већа

На последње две седнице Општинског већа усвојено је више значајних одлука, многе од њих у склопу припрема за наредну седницу Скупштине општине.

Прихваћен је Закључак о извршењу буџета за првих шест месеци текуће године. Општински буџет реализован је у износу од 50 одсто, а једини недостатак је 45 одсто извршења пореза на фонд зарада. У питању је последица смањења броја запослених радника и висине зарада. У овом периоду остварен је буџетски суфицит од 171 милиона динара, који је опредељен у оквиру позајмица и извршења буџета из претходних година, што је била и препорука државне ревизорске институције, која није имала значајније примедбе на начин располагања општинским средствима. Добијена је препорука да се ради на укњижењу раније изграђених инфраструктурних обеката (последњих 20-30 година), односно издавању употребних дозвола, што је проблем у целој Србији.

Општинско Веће, донело је одлуку о именовању Радног тима за израду програмског буџета за 2015. годину. Општинска управа ће у роковима које предвиђа Закон о буџетском систему Републике Србије, до 20. децембра, усвојити буџет за наредну годину.

У складу са новим Законом о порезу на имовину, Веће је донело пакет одлука по којима ће се обрачунавати порез на имовину (за непокретности) у 2015. години. Измењена је одлука о одређивању зона и о најопремљенијој зони, тако да непокретности у вароши Лајковац и катастарским општинама Јабучје, Скобаљ, Мали Борак и Рубрибреза припадају првој зони, а сви остали другој. Промењена је прошлогодишња Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра па ће се порез на имовину обрачунавати по нижој основици од 50.000 евра за станове и 85.000 евра за пословни простор. Предложена су и смањења појединих дажбина у надлежности локалне пореске администрације.

Општинско веће донело је одлуку, о којој ће такође коначну реч дати одборници, о променама Ценовника комуналних услуга ЈП „Градска чистоћа“. Одлука је изнуђена због вишеструких поскупљења услуга од стране ЈПКП „Лазаревац“. Од 1. новембра кубни метар воде коштаће 125,29 динара, за домаћинства која троше више од 40 кубика 187,92, док ће правна лица и власници пословних објеката плаћати 257,02 динара. Цена канализације, која се плаћа на сваки кубни метар воде, износиће 14,48 динара за грађане и 49,47 динара за правне субјекте.

– Комунално предузеће из Лазаревца је од децембра 2012. до 1.јула 2014. године шест пута повећавало цену воде! Наше предузеће је уз помоћ Општине једва успевало да се носи са ценом од 79,71 динар, при чему је разлика намирена субвенцијама из општинског буџета. Поређења ради, у Лазаревцу грађани воду плаћају 83,33 динара по кубику, а канализација је три пута скупља него у Лајковцу. Последња цена испоручене воде из ЈПКП „Лазаревац“ је била 140,30 динара, па се поставља питање зашто једна цена за „Градску чистоћу“, а друга, нижа, за Лазаревчане. И како је могуће да уз ову цену предузеће издржи наплаћујући воду домаћинствима по садашњој цени. Зато смо приморани да повећамо цену воде – рекао је в.д. директора лајковачког комуналног предузећа Саша Радосављевић на седници Већа.

Усвојене су измене програма пословања јавних предузећа „Градска чистоћа“ и „Лајковац услуге“, коначан нацрт Програма обнове од последица поплава. Предложен је и План зимског одржавања путева на територији општине. На предлог Дирекције за уређење и изградњу општине Лајковац измењен је Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, преусмеравањем дела средстава са једних на друге позиције. Фонд је у овој години износио 181,7 милиона, док је за наредну планирано 195,66 милиона динара.