Припреме за рад Зимске службе

Штаб Зимске службе општине Лајковац спреман је за сезону која је, према вишегодишњој пракси, почела 15. новембра. Посао чишћења је поверен Јавном предузећу „Градска чистоћа“, а за со и ризлу биће утрошено око 3 милиона динара. Након благовременог усвјања плана и програма рада Штаба зимске службе од стране Већа и Скупштине општине Лајковац, створени су сви услови за несметан рад, одређени чланови Штаба, приоритетне деонице и извођачи радова.


– Усвојили смо списак путева првог, другог и трећег реда. Категорије првог реда су путеви којима се одвија аутобуски саобраћај, другог реда су саобраћајнице попречних и споредних улица у насељеном месту Лајковац и трећег реда су некатегорисане улице и путеви, дакле сеоско подручје. Чишћење и одржавање у зимским условима предато је ЈП „Градска чистоћа“, док ће регионални део пута од Лајковца до „Тамнаве-Западно поље“ одржавати РБ „Колубара“. Надзор над радом обављаће Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац. Ако време буде тако лоше да наша механизације не може да стигне да одржава локалне и некатегорисане путеве или буде проглашена ванредна ситуација, ослонићемо се на механизацију која је на списку правно и физички оспособљених лица да делују у таквим ситуацијама. Обезбеђене су довољне количине соли и ризле, механизација је у приправности, одређени дежурни радници „Градске чистоће“ и лица за надзор из општинске Дирекције – каже Горан Миловановић, заменик председника Општине.

 

Како је планирано, за пресипни материјал биће утрошено око 3 милиона динара, а значајне количине из претходне године су већ на депонијама, спремне за коришћење. Повољне временске прилике за сада иду на руку Штабу зимске службе, али ће у складу са најавама метеоролога бити уведена и двадесетчетворочасовна дежурства.