Усвојен буџет и програми пословања за 2014. годину

На последњој овогодишњој седници локалног парламента усвојен је низ значајних одлука, пре свега Одлука о буџету за 2014. годину, и то без иједног гласа против. План буџета Општине Лајковац за наредну годину је 1,188 милијарди динара, док је план расхода 1,225 милиона. Најважнија измена везана је за сет пореских закона који имају негативан ефекат на приходну страну буџета: смањена су трансферна средства и порези на зараде, а укинута је надокнада за коришћење градског грађевинског земљишта, што у случају Лајковца износи 180 милиона динара годишње, при чему представља један од главних прихода ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“.

– Трудили смо се максимално да у временима кризе и штедње буџет за 2014. не буде само рестриктиван већ истовремено и социјалног карактера и развојни. Као што је рекла одборница Грчић, без социјалне емпатије међу нама ништа нам не значи да ли имамо 100 метара асфалта више или мање. Због тога смо се трудили да те позиције задржимо и предвидели смо пун износ за стипендирање студената, пун износ за угрожене суграђане, не само кроз новац већ и кроз грађевински материјал. Пољопривреду смо повећали, а нисмо се одрекли ни финансирања спорта. Оно што је најважније – трудили смо се да онима који немају пружимо бар нешто јер „наше мало њима је много“ и то нам је била идеја водиља при формирању буџета за 2014. годину – изјавио је медијима председник Скупштине Предраг Мирковић.

Прихваћен је Извештај о деветомесечном извршењу буџета по којем је буџет од јануара до септембра реализован са 592 милиона динара, односно 47 одсто. Као и у овој, тако ће и у наредној години велики проблем представљати дуг Рударског басена „Колубара“ по основу надокнаде за коришћење минералних сировина и надокнаде за грађевинско земљиште, чија је реализација у 2013. само 2 одсто.

Смањење општинског буџета за 170 милиона динара одразило се и на буџет ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ која ће располагати са 715 милиона, од чега је 360 милиона обавеза пренетих из ове године, углавном по основу уговора са „Колубаром“. Дирекција ће се концентрисати на реализацију започетих пројеката. У оквиру усвојеног програма пословања Дирекције за наредну годину предвиђено је стављање у функцију Хале спортова, завршетак грађевинских радова у основним школама у Лајковцу и Јабучју, наставак санације путне и спортске инфраструктуре. Најављен је и почетак реконструкције „силоса“ у центру вароши.

Осим Дирекције, Скупштина је дала сагласност и на програме пословања у наредној години ЈП „Градска чистоћа“, „Лајковац услуге“, РТВ „Пруга“, Културног центра „Хаџи Рувим“, Туристичке организације и Градске библиотеке.

– Лајковац ће тек у наредном периоду показати колико може без обзира на сва ограничења, на чињеницу да су средства смањена, да је прилив новца све мањи. Једноставно, на рационалан начин сви се можемо одрећи ствари које нису приоритет. А приоритет мора бити локална инфраструктура, којом би се задовољио интерес што већег броја грађана, више група, а не само појединаца – рекао је на седници председник Бојичић.

Усвојен је Локални акциони план запошљавања за наредну годину који подразумева реализацију програма јавних радова и субвенција за плаћање доприноса пензијског и инвалидског осигурања за регистрована пољопривредна домаћинства. За ове намене из буџета биће издвојено 15,6 милиона динара. Према евиденцији Националне службе за запошљавање, на подручју општине у октобру ове године има 962 незапослена Лајковчанина, највише са четвртим степеном стручне спреме старости од 25 до 29 година. Одборници су дали сагласност на Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја, Програм коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, Програм Савета за борбу против наркоманије, Програм унапређења услова живота локалне заједнице.

Такође је прихваћен Програм пословања Јавног предузећа за управљање и коришћење регионалног вишенаменског система хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“. Донета је одлука о приступању општине Лајковац Удружењу градова и општина Републике Србије. Усвојене су прве измене и допуне Програма развоја спорта на територији општине Лајковац за 2013. годину, као и Одлуке и правима и услугама социјалне заштите, а донете су и одлуке о студентским стипендијама. Усвојен је и сет одлука који се односи на локалне таксе и надокнаде.

За вршиоца дужности Јавног предузећа за обављање комуналних делатности „Лајковац услуге“ на период од шест месеци одборници су именовали дипломираног инжењера Светислава Марјановића.

На крају седнице председни Општине Живорад Бојичић и шефови одборничких група честитали су грађанима Лајковца срећне Божићне и новогодишње празнике.