Обавештење о студентским стипендијама

Обавештавамо студенте високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије првог и другог степена, који су већ корисници студентске стипендије а у текућој школској години су положили све испите први пут уписане године, закључно са јулским испитним роком и просечном оценом 9,50 и више, да стичу право на увећани износ стипендије која ће бити исплаћена за месец јун текуће године у висини до 50% просечне месечне нето зараде у Републици Србији, по последњем познатом податку.
Ради остваривања права на увећану стипендију позивамо студенте да најкасније до 20. јула 2015. године доставе потврде о први пут уписаној години студија, као и потврде о свим положеним испитима у текућој школској години закључно са јулским испитним роком и просечном оценом.

Потврде доставити Одељењу за општу управу и друштвене делатности Општинске управе Лајковац, други спрат, канцеларија број 210.