Нови смер у Средњој школи „17. септембар“

Увођењем новог, атрактивног образовног профила мехатроничар, обезбеђењем бесплатног превоза од 1. септембра за све ученике до 30 километара удаљености, добром опремљеношћу и условима рада, Средња школа „17. септембар“ у Лајковцу у сарадњи са Општином настоји да упише довољан број ученика, чиме ће сачувати и кадровске потенцијале.

Средња школа „17. септембар“ ове године планира да упише 120 ученика на смерове: економски техничар, електротехничар рачунара и машински техничар за компјутерско конструисање, као и на нови смер мехатроника. По 30 ученика може се уписати на ова занимања четвртог степена, док је по 15 слободних места на трогодишњим смеровима бравар и заваривач. Директор школе Иван Крушкоња каже да су сви образовни профили ове школе атрактивни и усклађени са захтевима тржишта рада. Нови образовни профил је техничар мехатронике који је, уз подршку Европске уније, недавно изашао из „огледа“ и уврштен у редовно школовање. Спада у електротехничку струку, али има доста и машинских предмета.

Скоро 60 одсто ученика Средње школе „17. септембар“ су путници. Нова иницијатива руководства Општине Лајковац и школе о увођењу бесплатног превоза требало би да буде значајна подршка за упис у нову школску годину, имајући у виду тенденцију смањења броја ученика у целој Србији. Од 1. септембра за све ученике са местом пребивалишта до 30 километара биће обезбеђен бесплатан аутобуски превоз, а Општина ће субвенционисати и увођење нерентабилних линија које су неопходне за превоз средњошколаца.