Општинско веће о Споразуму за Непричаву и урбанистичким плановима

У петак 26. јуна с почетком у 11 часова одржаће се 104. седница Општинског већа. На дневном реду је поново Споразум о уређењу међусобних односа у коришћењу Заједничког водоводног система „Непричава“, Нацрт Одлуке о доношењу Плана генералне регулације за насељено место Лајковац и још неколико регулационих урбанистичких планова. ДНЕВНИ РЕД.