Рани јавни увид

Рани јавни увид поводом израде измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена

Министарствo грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије објавило је Рани јавни увид поводом израде измена и допуна Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена, са концептуалним основама измена и допуна овог Просторног плана. Рани јавни увид објављује се и на званичним интернет страницама јединица локалне самоуправе, које су у обухвату планског подручја, као што је и општина Лајковац.

Рани јавни увид траје 15 дана – од 29. јуна до 13. јула 2015. године.

  1. Измене и допуне Просторног плана подручја експлоатације Колубарског лигнитског басена – Концептуалне основе.
  2. Реферална карта 1 – ПЛАНИРАНА НАМЕНА 2020.