Одржана јавна расправа о Антикорупцијском плану

Након дводневног Јавног увида, данас је одржана Јавна расправа о Нацрту Антикорупцијског плана општине Лајковац (ЛАП) за период од наредних пет година. Документ има 134 стране, а увид и расправа протекли су без иједне званично поднете сугестије грађана и присутне јавности. Катарина Јанић из Општинске управе Лајковац, председник Радне групе за израду Нацрта Локалног антикорупцијског плана, образоване од стране Општинског већа, у изјави медијима након јавне расправе рекла је: 
-Акциони план за преговарање Србије са ЕУ за Поглавље 23 предвиђа да градови и општине донесу своје локалне антикорупцијске планове и с тим у вези и Општинско веће општине Лајковац формирало је радну групу за његову израду. Локални документ је у складу са Националном стратегијом борбе против корупције, предвиђа транспарентан рад локалне самоуправе и јавних предузећа, али и директан одговор цивилног друштва и медија на корупцијске ризике. Такође, подразумева и транспарентно креирање и трошење буџета. Сврха је смањење корупције, односно отпорнија и осетљивија локална самоуправа на корупцијске ризике. Овај план идентификује надлежности, области, процесе и процедуре који су посебно ризични, као и начине да се управља тим ризицима адекватно, односно, да се ти ризици отклоне. Стога је важно перципирати овај акт као битан и да систем локалне самоуправе буде свестан своје одговорности у процесу усвајања, али и дирекне примене ЛАП-а.
Поред Катарине Јанић радну групу су чинили: Андрија Живковић, Татијана Панић, Драгица Крунић и Снежана Шкорић. Задатак тима био је да, у складу са утврђеним моделом од стране Агенције за борбу против корупције, изради Локални антикорупцијски план, који је претходна два дана био на Јавном увиду, где је заинтересована јавност могла да изнесе своје примедбе и сугестије. У складу са процедуром, одржана је и Јавна расправа, а ЛАП усваја Скупштина, након што добије зелено светло од Општинског већа.