Завршетак пројекта „Помоћ у кући“ и његова одрживост

На завршној конференцији пројекта „За више солидарности према старијима – Кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући“ који финансира Европска унија кроз програм “Европска подршка инклузивном друштву”, а спроводи „Каритас Ваљево“ у партнерству са Заједничким центром за социјални рад „Солидарност“ Љиг и општинама Мионица, Лајковац и Љиг представљени су резултати скоро двогодишњег рада на увођењу социјалне услуге „Помоћ у кући“ на територији наведених општина. „Захваљујући реализацији пројекта обезбеђена је одрживости неге старих лица у одабраним општинама у циљу смањења потражње за акутном и дугорочном институционализацијом. У циљу подизања капацитета Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Мионица, Лајковац и Љиг реализоване су три акредитоване едукације, током 20 месеци пројекта обучено је и лиценцирано 15 лица за пружање услуге социјалне заштите „Помоћ у кући“, набављена је опрема за неговатељице и купљена три возила. Сви ови кораци допринели су оснивању и лиценцирању посебне организационе јединице Заједничког центра за социјални рад Солидарност која ће се у годинама пред нама бавити пружањем ове дневне услуге у заједници. Захваљујући изванредној сарадњи свих пројектних партнера, сви планирани резултати су у пуној мери и остварени“, каже Душан Перић, менаџер пројекта.
Током трајања пројекта, Заједнички центар за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица допринео је побољшању квалитета живота 137 лица са територије општине Љиг, Лајковац који су били обухваћени овом услугом.
„Очекујемо да ће у наредних пар дана Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања издати „Служби за помоћ у кући“ – посебној организационој јединици Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица, лиценцу за пружање услуге помоћ у кући, чиме би се створили сви услови да наш Центар настави са пружањем услуге помоћ у кући на територији општина оснивача и након истека европског пројекта. Општине оснивачи су већ крајем прошлог месеца усвојиле захтев нашег Центра за финансирање пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслим и старим особама“ у трајању од 12 месеци, од 01.09.2017. године до 31.08.2018. године, чиме ће бити обезбеђен континуитет у пружању услуге у истом обиму као и до сада“ напомиње Милан Јанићијевић, директор Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Мионица, Лајковац и Љиг.
На завршној конференцији пројекта председник општине Лајковац Андрија Живковић је рекао:
“Пројекат “За више солидарности према старијима-кластер Колубарског округа за услугу Помоћ у кући” један је од инструмената на унапређењу квалитета живота старих лица. Кроз заједнички рад са партнерима на пројекту и релевантним институцијама стекли смо бољи увид у потребе и могућности старих и то је био основ за креирање и пружање услуге Помоћ у кући. Директна комуникација пружаоца и корисника услуге била је мост за превазилажеје предрасуда о чему сведоче и остварени резултати на пројекту. Вођена тиме Општина Лајковац ће обезбедити пуну подршку даљем развоју ове дневне услуге у заједници” сматра Андрија Живковић, председник општине Лајковац.
На 42. седници Општинског већа Лајковац, одржаној крајем августа, опредељено је 2.500.000 динара из општинског буџета за наставак пројекта „Помоћ у кући“, који подразумева пружање услуга старим особама. “Пројекат смо препознали као битан за општину Лајковац јер је у протеклих годину дана било укључено преко 50 корисника са подручја наше општине, који су били врло задовољни са помоћи коју су добијали. Због тога ћемо наставити реализацију помоћи у кући наредних годину дана, тачније од 1. септембра ове до 1. септембра следеће године. На овај нашин Општина, осим бриге о младима, улаже средства и за помоћ и подршку најстаријим суграђанима. Надам се да ће овај пројекат и будућности бити препознат као изузетно значајан за нашу општину – рекао је на седници Већа председник Андрија Живковић.