Усвојен буџет за 2016. годину

На 33. седници Скупштине општине Лајковац усвојен је најважнији општински документ – Одлука о буџету за 2016. годину, као и програми рада јавних предузећа и установа, буџетски програми и фондови итд. Пројектовани буџет за 2016. годину износиће 1.554.363.906 динара. Одлуку о буџету образложила је Татијана Панић, руководилац Одељења за буџет и финансије:

– Планирани текући приходи су 753 милиона, пренета неутрошена средства су 551 милион, планирана задуживања по кредиту 250 милиона.У структури прихода најзначајнији је порез на зараде са 260.500.000 (35,3 одсто), затим накнада за коришћење минералних сировина (тзв. рента) са 260 милиона (35,2 одсто), накнада за заштиту животне средине 12,3% и остали приходи 17,2%. Пренета неутрошена средства састоје се од 333,5 милиона од Програма ренте, по Програму екологије 178 милиона, из аванса од РБ „Колубара“ за изградњу вртића и по уговорима који се реализују 34.924.000. У структури расхода 57 одсто је предвиђено за капиталне инвестиције, а 43 одсто за текуће расходе. Највише је планирано за комуналну делатност – 454 милиона и за путну инфраструктуру 147 милиона, за предшколско васпитање 157 милиона, укључујући и изградњу вртића, за развој спорта 335 милиона, укључујући и спортску инфраструктуру где највеће учешће има базен са 250 милиона. За редовно функционисање локалне самоуправе 234 милиона динара – образложила је, између осталог, Татијана Панић.

 

Укупан програм ренте је 593 милиона, програм екологије 268 милиона, а буџет Дирекције око 997 милиона. У буџет општине Лајковац није уграђен преостали износ од милион и 108 хиљада еура од укупно 3, 2 милиона еура по споразуму са Колубаром. Овај износ ће бити уврштен у оквиру првог ребаланса буџета по потписивању анекса уговора са РБ ” Колубара ” када буде дефинисана конкретна намена ових средстава. Крајњи рок за финансирање Дирекције за уређење и изградњу је 31. децембар 2016. године, иако је на основу измена Закона о буџетском систему било предвиђено да то траје до 30. јуна, рок је померен на крај следеће године. Сва социјална давања задржана су у истим износима као 2015. године. Након усвајања буџета Општинско веће ће усвојити све појединачне програме и пројекте за које има надлежност: здравствена заштита, спорт, верске заједнице и удружења итд.

 

У одлуци о буџету планирана је и маса зарада за три одсто мања него 2015. године, али је то по основу рационализације, а не смањења појединачних зарада. Укупан број запослених на неодређено време у Општинској управи и свим јавним предузећима и установама је за 5 мањи и износи 225, од чега се 161 финансира из буџета. Скупштина није прихватила амандман Томислава Биљића да се више средстава издвоји за рад цивилне заштите.

 

Интеерсовање одборника и јавности увек привлачи буџет Дирекције јер се преко овог јавног предузећа реализују највеће инвестиције у општини. Буџет Дирекције у наредној години износиће чак 996.577.155 динара. Како је образложила директорка Марина Петровић, средства по основу накнаде за коришћење минералних сировина су 425.707.000, од чега су 271.957.000 пренете и уговорене обавезе, од РБ Колубара пренета је 34.500.000 за изградњу вртића, приход по основу класичног оквира износи 24.840.000. За израду просторних и урбанистичких планова планирано је 7,2 милиона, за пројектовање 19,4 милиона, од инвестиционих улагања за водоснабдевање 15 милиона, за канализацију 14 милиона, за реконструкцији и изградњу локалних нектегорисаних путева 30 милиона, за изградњу три улице у Лајковцу 38,8 милиона, за социјалну инфраструктуру највише средстава предвиђено је за изградњу затвореног базена – 239 милиона, за одржавање постојећих комуналних објеката, саобраћајница и јавне расвете 117,6 милиона.

 

Програм пословања Јавног предузећа за управљање и оришћење регионланог вишенаменског хидросистема Стубо-Ровни „Колубара“ поднела је Славица Марковић.  Том приликом истакла је да су објекти у завршној фази, да је у току друга фаза техничког пријема (од три), у току је пуњење језера. Оно што је интересантно за општину Лајковац, Марковићка је најавила да ће средином 2016. бити завршен цевовод од Диваца до резервоара Оштриковац. Санацију губитака воде у Лајковцу, односно реконструкцију и изградњу нових цевовода финансираће Општина Лајкковац. Одборници су дали сагласност и на План пословања Регионалног центра за управљање отпадом „Екотамнава“ д.о.о. Уб. Директор Радомир Стевановић је истакао да  је спремна сва потребна документација за реализацију овог значајног пројекта.

 

Усвојени су програм пословања и рада „Градске чистоће“, као и јавних установа и Туристичке организације општине Лајковац. Дата је сагласност на Програм развоја спорта, Локални акциони план запошљавања, Друге измене и допуне Локалног акционог плана за младе, Програм за унапређење услова живота локалне заједнице, све за 2016. годину, затим Одлука о матичним подручјима, Одлука о начину пресељења гробља из Скобаља, Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему општине Лајковац, две одлуке везане за усаглашавање са одредбама Закона о планирању и изградњи, као и Одлука о озакоњењу објеката у погледу спратности и намене.