Извештај са 97. седнице Општинског већа

На 97. седници Општинског већа Лајковца разматрано је 11 тачака дневног реда. Веће је усвојило предлог да се за директора ЈП „Градска Чистоћа“ именује Мирослав Лукић, а за директора ЈП „Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац“ Марина Петровић, досадашњи вршиоци дужности директора.

Веће је усвојило Извештај о раду Заједничког јавног правобранилаштва града Ваљева и општина Лајковац, Љиг, Мионица и Осечина за 2014. годину. У складу са Законом о ванредним ситуацијама донета је одлука о формирању штабова Цивилне заштите у свим месним заједницама општине Лајковац. Предвиђена обука и техничко опремање ових штабова биће извршено у року од 12 месеци.

Извештаје о раду за другу половину марта поднели су и директори јавних предузећа Градска чистоћа и Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац. Током седнице председник Живорад Бојичић информисао је чланове о начину на који ће бити решени проблеми ЈП ”Градска чистоћа“, пре свега кроз споразум о водоснабдевању општина Лазаревац и Лајковац, који је у припреми. Споразумом ће бити предвиђено и једнократно учешће општине Лајковац у ревитализацији и текућем инвестиционом одржавању постојећих објеката фабрике воде у Непричави. На тај начин ће бити анулиране доспеле обавезе нашег комуналног предузећа у овој години, а споразумом ће то бити дефинисано на начин који одговара Општини Лајковац.

Општинско веће је дало сагласност, поступајући по захтеву ЈП „Путеви Србије“ и „Енергопројекта“ као подизвођача на деоници пута Лајковац Љиг, и условно допустило коришћење локалних некатегорисаних и асфалтних путева за потребе изградње сервисних саобраћајница у оквиру пројекта изградње ауто-пута. Тренутно постоји велико незадовољство мештана Словца, Ратковца, Придворице, Стрмова, Пепељевца, Боговађе и Доњег Лајковца, због чега се условна сагласност односи и на обавезе извођача у погледу режима коришћења путева, одржавања и враћање у првобитно стање или накнаду штете. Одлука се доноси због заштите интереса грађана, а истовремено да се не успоравају радови на ауто-путу, који је веома битан за општину Лајковац. Локална самоуправа ће се потрудити да пронађе компромисно решење, нагласио је председник Бојичић.

Председник општине Лајковац Живорад Бојичић се захвалио члановима Већа на једногласној подршци да се преиначи негативно решење Центра за социјални рад и донели решење да се у највећем законском износу исплати једнократна помоћ за наставака лечења Петра Батрићевића из Ћелија.