Др Тијана Бојић лауреат годишње награде Института за нуклеарне науке Винча

Годишња награда Института за нуклеарне науке Винча – Института од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду, додељује се за нарочите резултате постигнуте у области основних истраживања. Ове године лауреат престижне награде је др Тијана Бојић, научни саветник, наша суграђанка.

Научна област др Тијане Бојић је интегративна физиологија централног и аутономног нервног система. У ужем смислу, на системском нивоу, др Бојић се бави изучавањем неурофизиолошке основе стања свести и  карактеристика интегративних механизама кардиоваскуларног и дисајног система.

Истраживања из области неурофизиологије стања свести и интегративне физиологије кардиоваскуларног и дисајног система су потпуно нови истраживачки правци у Институту Винча, које је др Тијана Бојић увела својим доласком у Институт након завршеног доктората у Универзитету у Болоњи.  Њеним радом и резултатима оснажена је мултидисциплинарност Института, његово умрежавање са другим институтима Универзитета у Србији, као и његова међународна сарадња. 

Истраживање неурофизиолошких основа стања свести од фундаменталног је значаја за разумевање  механизама поремећаја свести као што су вегетативно стање, кома, Алцхајмерова болест, шизофренија, аутизам.

У периоду 2020-2021. година др Тијана Бојић је објавила два рада у Тематском зборнику водећег међународног значаја;

  1. Matić Z, Platiša MM, Kalauzi A and Bojić T. Slow 0.1 Hz Breathing and Body Posture Induced Perturbations of RRI and Respiratory Signal Complexity and Cardiorespiratory Coupling. Front Physiol 2020. doi: 10.3389/fphys.2020.00024.
  2. Acampa M, Voss A and Bojić T. Editorial: Cardiorespiratory Coupling – Novel Insights for Integrative Biomedicine. Front Neurosci 2021. doi: 10.3389/fnins.2021.671900.

и Тематски зборник водећег међународног значаја:

1.            Bojić, T., Acampa, M., Voss, A., eds. (2021). Cardiorespiratory Coupling – Novel Insights for Integrative Biomedicine. Lausanne: Frontiers Media SA. doi: 10.3389/978-2-88966-793-2.