Изложба слика Јакова од Боговађе у галерији Културног центра

У Галерији Културног центра “Хаџи Рувим” Лајковац отворена је изложба слика Миливоја  Протића – Јакова од Боговађе, пензионисаног војног старешине, који се сликарством бави из хобија. Аутор је рођен у Врачевићу, а чести мотиви његових слика управо су завичајни. 

Љубитељ је реалистичког сликарства, као и импресионистичког и експресионистичког сликарског правца, који су све присутнији на његовим сликама.

Александра Танић, историчар уметности, је обраћајући се присутнима на отварању изложбе о аутору и његовом стваралаштву рекла:

“Миливоје Протић као самоуки сликар, покушава да нам кроз сопствене радове предочи оне елементе субјективног опажања природе који за њега, као човека склоног уметничком уобличавању идеја, чини одређену врсту законитости која се јавља у његовом унутарњем бићу. Овај свет идеја настаје као резултат посматрања околине и живог додира са природом, који несумњиво чини највећу покретачку снагу и потребу да се ликовним средствима изрази суштина виђеног. Својим пејзажима и мртвим природама, Протић нас уводи у оне садржаје који чине врло скроман и једноставан приступ стварању, као нечему чему човек треба да се радује без оптерећивања овладаном вештином и сликарским постулатима. Тематски и формални оквир његових слика настаје спонтано, вођен унутарњом тежњом да се да одговарајући облик сопственим осећањима и мисаоним процесима. Сви они, сасвим сигурно, чине део једне целовитије слике која се унутар сваког човека појављује као резултат промишљања света и начина да га што боље разумемо. Најбољи пут ка том разумевању гради се управо кроз уметничка средства. У Протићевом случају, кроз поезију и сликарство стиже се до оних, за њега важних формализација односа према природи и лепоти, животу уопште. Под утицајем реалистичког сликарства, али и импресионистичког и експресионистичког сликарског правца, Протић је сазнавао и стицао увиде у мноштво начина да се кроз елемент боје уверљиво искаже поетика односа природе и човека. Како је предмет његовне ликовне преокупације углавном пејзаж који се одликује реалистичким погледом на природне форме, Протић остаје доследан конкретизацији видљивог и имитацији окружења.”

Изложбена поставка слика Јакова од Боговађе у Галерији Културног центра “Хаџи Рувим” Лајковац биће отворена за посетиоце до 20. фебруара.