Извештај са 19. седнице Општинског већа

Најзначајније тачке 19. Седнице Општинског већа и уједно најважније тачка наредног заседања Скупштине општине су Први ребаланс буџета за 2021. и Завршни рачун буџета за 2020. годину. Руководилац Одељења за буџет и финансије Андријана Јаковљевић образложила је Предлог Одлуке о првом ребалансу буџета:
– Укупан обим буџета је 1.091.212.313 динара. Од тога је 832.064.197 текући приход, а остатак су средства пренета из претходне године. Ребаланс је, пре свега, урађен ради усклађивања реалног стања и наплате прихода, као и усклађивања расхода са потребама. Мењају се Програм ренте и Програм екологије, не у значајном обиму. Код Програма ренте текући приходи су смањени за 20 милиона динара, са 297 на 277 милиона, због слабије наплате у првој половини године, мада у укупном обиму то остаје исто, када се узму у обзир пренета средства. Што се тиче Програма екологије 23,4 милиона је за распоређивање. Првобитно су били планирани текући приходи од милион и по, сада су повећани на два и по јер, тај приход је већ остварен. Веома је добра наплата прихода од новчаних казни за саобраћајне прекршаје у првих пет месеци текуће године, а пренели смо 4, 7 милиона из претходне. Ове године било је планирано 6 милиона, тај износ је повећан на 8,5 милиона тако да је укупан износ 13,2 милиона динара. Уговори с Колубаром су, због померања динамике реализације потписаних споразума, кориговани на оно што се реално може урадити у току ове године. Од значајнијих пројеката навела бих да је издвојено 5 милиона динара за замену столарије на старом делу вртића, бесплатне уџбенике за ђаке прваке у обе школе, као и да су сва социјална давања која су била планирана у мањем обиму на почетку године враћена на исти ниво. За вантелесну оплодњу додато је два па је сада укупно четири милиона. Једино је дошло до корекције код превоза деце у средњу школу где је првобитно био планиран износ од 13 милиона, али због реконструкције зграде и због епидемије ђаци су кренули тек у априлу па је износ смањен на 10 милиона.
Говорећи о усвајањау Завршног рачуна буџета у изјави медијима по завршетку седнице председник Андрија Живковић је истакао:
– Осврнуо бих се прво на завршни рачун буџета за 2020. који је износио милијарду и 202 милиона динара, од чега је потрошено 945 милиона, тако да је реализација буџета 80 одсто што је на јако добром нивоу. У прилог томе иде и да је реализација Програма ренте, одакле општина Лајковац црпи највише инвестиција, негде око 70 одсто и надам се да ћемо наставити с том динамиком иако је у претходној години било мање радова због пандемије. Такође је јако битна употреба текуће буџетске резерве, јако битан пројекат за општину Лајковац, ми смо ушли у програм који ради Влада Србије у сарадњи са Кином, назива се „Чиста Србија“ и односи се на изградњу фекалне и канализационе мреже и изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода. Први смо у Колубарском округу и једна од првих општина у Србији где ће почети радови, надам се већ на јесен, јер смо имали спремну документацију за постојеће пројекте. Влада нам је одобрила неколико пројеката. То се, пре свега, односи на завршетак канализационе мреже у Рубрибрези, реконструкцију и стављање у потпуну функцију Постројења за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу, изградња фекалне канализационе мреже и мини-компактног постројења за насељено место Боговађа и, можда и највећа ставка, изградња примарне фекалне канализационе мреже дужине 30 километара за Јабучје, с тим што ће у центру села, где се налазе витални објекти, бити урађена и секундарна мрежа. Вредност свих ових наведених радова је око 500 милиона динара. Наша обавеза је да урадимо геодетске подлоге за све пројекте и због тога смо управо искористили новац из текуће буџетске резерве. Чим то завршимо, надам се да ће радови кренути у првим јесењим месецима.
Председник Живковић је нагласио да је ребаланс буџета битан за све радове који ће се на нашој територији одвијати у другој половини године. Буџет ове године, са пренетим обавезама, износи милијарду и 90 милиона; 836 милиона су текући приходи, а остало су пренете обавезе.
– Нових средстава имамо око 40 милиона динара, то ће, пре свега, бити опредељено за крупније инфраструктурне пројекте, један од главних је изградња Сеоске куће у Пепељевцу која ће бити финансирана на две године у износу од 30 милиона динара. Битно је то за мештане Пепељевца, они то чекају сигурно десетак година и надам се да ћемо изградњу почети првих јесењих месеци. Издвојили смо пет милиона за замену столарије на старом делу вртића, како би тај део уклопили са новим. Одвојили смо 15 милиона за изградњу локалног некатегорисаног пута Мирковићи-Јосиповићи у Јабучју, у дужини од 2.500 метара; затим 10 милиона за изградњу Извиђачке улице, за коју нам око 40 милиона опредељује „Колубара“, то је улица која води од Зелене пијаце од објекта затвореног базена. Биће то модерна улица, са обостраним тротоарима, која ће представљати репрезентативан прилаз базену. Увелико спремамо документацију за технички пријем базена, тако да се надам да ћемо 16. септембра, на Дан општине, коначно отворити овај објекат. Такође, одвојили смо новац за испитивање квалитета воде у бунару у Горњем крају, након тога чемо почети израду пројекта за изградњу постројења за пречишћавање те питке воде, а касније, новцем који нам „Колубара“ буде определила за изградњу, надам се да ћемо цело насељено место Јабучје покрити питком водом. Томе иде у прилог данашњи извештај комуналног предузећа о ценовнику комуналних услуга, ако сте видели цену воде у оним деловима у којима је изграђена примарна секундарна мрежа она износи 50 динара без ПДВ-а. То је био услов да грађани Јабучја почну да се пријављују комуналном предузећу за водоводне прикључке.
Живковић је као битан пројекат, о чему су се већници позитивно изјаснили, а наћи ће се и пред одборницима, покретање поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства за јавно осветљење. Ако надлежно министарства да сагласност, наредне године биће замењена сва расвета у општини Лајковац. Јако је битно да то ништа неће коштати новог новца грађане општине Лајковац, већ ће из постојећих рачуна бити опредељено за замену свих сијалица и стављање модерне технологије, односно ЛЕД сијалица. У току је пројектовање тротоара у Селу Лајковац до школе, у делу где недостају, а полако се завршава пројектовање за паркинг код зграде силоса и бивше Колоније, чекају се услови од Железница Србије. Како је рекао председник Живковић, ребалансом у септембру биће опредељен новац и за уређење тог простора у центру Лајковца. Са поносом је навео и да ће први пут у општини Лајковац од 1. септембра сви ђаци прваци имаће бесплатне уџбенике.
Председник општине се осврнуо на проблем због којег још увек није реконструисана амбуланта у Јабучју:
– Жао ми је што ни у овом ребалансу немамо предвиђена средства за адапатацију и реконструкцију сеоске амбуланте Дома здравља у Јабучју. Нећу да улазим у одлуке директорке, али појединац не може да одлучује већ мора да се подреди интересима грађана и велика је срамота што грађани Јабучја већ годину дана немају реконтруисану амбуланту у свом месту. Дом здравља новац за то има, доказ је да сваке године одвајамо 12 милиона за рад сеоских амбуланти, прошле године је потрошено 10 и два остало, што је било више него довољно за реконструкцију те сеоске амбуланте. Још један податак који говори о немарности и небризи, пре свега директорке, за рад сеоских амбуланти, јесте да је од 12 милиона за првих пет месеци потрошено само три милиона. Ако се настави тим темпом, они неће потрошити пола тог новца. Надам се да ћемо наредних недеља и месеци решити то питање, а ја се јавно извињавам на небризи и немарности руководства Дома здравља по питању адаптације овог објекта. Трудићу се, колико будем могао, да у што краћем времену сеоску амбуланту у Јабучју адаптирамо и да буде у функцији грађана.
На седници је усвојен и нацрт Оперативног плана одбране од поплава за воде другог реда, Прве измене и допуне Програма уређивања грађевинског земљишта за 2021. годину, нацрт Првих измена и допуна Програма за унапређење услова живота локалне заједнице за 2021. годину, Прве измене пословања ЈП Градска чистоћа, као и Четврте измене и допуне Ценовника комуналних услуга.