Извештај са 40. седнице Општинског већа

Данас је одржана 40. седница Општинског већа општине Лајковац са 15 тачака дневног реда, од којих је седам представљало верификацију раније донетих одлука. У изјави за медије по завршетку заседања заменик преедседника општине Обрад Милутиновић, који је председавао седницом, издвојио је најзначајније одлуке:

„Верификован је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката за изградњу, одржавање и обнову верских објеката из буџета општине Лајковац за 2022. годину, за шта је опредељено три милиона динара. Као члан комисије могу да кажем да је конкурс завршен и да су приспела два предлога.

Верификован је Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, где имамо једно радно место службеника на положају, из прве групе 52 извршиоца и седам радних места намештеника. Имамо интерног ревизора и шефа кабинета председника општине.

Дали смо сагласност на пројекцију буџета за период 2023-25. година, јер су планирана повећања нето зарада за 19 посто. Извештај о извршењу Одлуке о буџету за период јануар-јун 2022. године нам каже да је извршење 33,7 посто.

Од тачака које смо данас разматрали издвојио бих Предлог Прве измене пројекта „Пружање услуге помоћ у кући одраслима и старијима за 2021-22. годину“. С обзиром да је минимална нето зарада повећана нисмо више били у могућности да неговатељице исплаћујемо по тој унапред дефинисаној цени, него смо морали да урадимо анекс уговора са Центром за социјални рад за Љиг, Лајковац и Мионицу, чиме је повећана нето минимална зарада.

Затворени базен почео је с поновним радом 1. септембра, а на дневном реду смо имали измене ценовника. Цена карте за физичка лица по термину износи 300 динара и месечно 4.500 динара, а за правна лица 1.500 динара по термину, месечна 25.000. Годишња претплата за физичка лица је 25.000. Донета је и нова ставка, за рекреацију радника по захтеву правних лица. До 10 радника износи 1.500 динара, 10-20 радника је 3.000 динара и преко 20 радника 5.000 динара по термину.“

Заменик председника Обрад Милутиновић се осврнуо и на најзначајније инвестиције у овом периоду:

„У наредном периоду нас очекују инвестиције, ту је изградња обостраних тротоара у Селу Лајковцу за коју је комплетна документација завршена, услови издати и пријава радова завршена. Посао је добио „Шумадија пут“, вредност радова 18,8 милиона са ПДВ-ом, а рок за завршетак 90 дана. Извођач је већ на терену и за протекла два дана је, колико су временски услови дозволили, урадио геометарско обележавање.

Други велики пројекат, за који ће радови кренути средином септембра, јесте изградња паркинга код силоса. Изабрани извођач је „Предузеће за путеве Ваљево“, са подизвођачем „Електроволт“ из Ваљева за поједине групе радова. Вредност уговорених радова је 32,4 милиона са ПДВ-ом и предвиђено је да трају 4 месеца. Замолио бих грађане који користе паркинг код силоса, као и непосредну близину силоса и аутобуске станице, да од 12. септембра потраже алтернативна решења за паркирање возила због почетка изградње паркинга.

Полако улазимо у јесење радове на изградњи фекалне канализације у Боговађи, што се приводи крају,  а остаје нам постројење за пречишћавање отпадних вода, све то финансира Република Србија.“