Јавнa седница о Нацрту Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б”

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава Јавну седницу Комисије за Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б” и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене за изградњу термоелектране “Колубара Б” на животну средину. Јавна седница биће одржана у понедељак 14. септембра 2020. године са почетком у 10 часова, у просторијама Скупштине општине Лазаревац. Представници правних лица и физичка лица која су у току трајања Јавног увида поднела писане примедбе, могу присуствовати седници и усмено образложити примедбе.

Јавни увид трајао је од 4. јуна до 3. јула 2020. године у просторијама општина Обреновац, Лазаревац, Лајковац и Уб.

ТЕКСТ ОГЛАСА ЗА ЈАВНУ СЕДНИЦУ