Јавни позив за одржавање јавне расправе

Упознавање јавности са одржавањем јавне расправе дана 09.12.2022 године , ради присуства истој и стављању евентуалних примедби и сугестија на исте у поступку утврђивања комуналне таксе и накнада за коришћење јавних површина за 2023 годину.