Јавни увид Просторног плана за деоницу Иверак-Лајковац

Јавни увид у Нацрт ППППН ДП IБ реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац,деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега) и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН ДП IБ реда број 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем Е-763 Београд-Јужни Јадран, деоница Београд-Пожега) на животну средину почиње у четвртак 5. септембра 2019. године и траје 30 дана, односно до 4. октобра 2019.године. У прилогу је ОГЛАС за јавни увид и три документа директно везана за подручје општине Лајковац, док комплетну документацију можете погледати на нашој страници

Оглас