Јавни увид за ПП далековода Б.Башта-Обреновац

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Владе Србије огласило је Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400kw Бајина Башта-Обреновац и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора високонапонског далековода 2x400kw Бајина Башта-Обреновац на животну средину. Јавни увид траје до 13. августа 2019. године, до када физичка и правна лица у писаној форми могу доставити своје примедбе надлежној градској или општинској управи или директно Министарству. Јавна презентација плана биће одржана 23. јула од 11 часова у Градској управи Ваљево, Карађорђева 64. Цео текст огласа за Јавни увид и сва потребна документа можете преузети на сајту ресорног министарства кликом на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-6