Обавештење о спровођењу јавне расправе о нацрту Статута Општине Лајковац

Скупштина општине Лајковац је донела Одлуку о приступању изради и доношењу Статута општине Лајковац бр.06-99/2018-II од 07.09.2018.године. Истом Одлуком именована је Комисија за израду Нацрта Статута општине Лајковац.
Комисија је израдила Нацрт Статута општине Лајковац и исти се ставља на јавни увид објављивањем на интернет презентацији општине Лајковац, средствима јавног информисања као и на огласној табли општине Лајковац.
Јавни увид трајаће у периоду од 14.11.2018.године – 29.11.2018.године
Јавна расправа о нацрту Статута Општине Лајковац одржаће се 30.11.2018.године у 10 часова у Великој сали општине Лајковац.
Позива се сва заинтересована јавност да узме учешће у изради Статута општине Лајковац и да своје примедбе и сугестије достави Комисији у периоду трајања јавног увида.

НАЦРТ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 2018

Комисија за израду Статута Општине Лајковац

Председник Комисије
Мирјана Ђаковић,дипл.правник с.р.