Обавештење за грађане

У току јучерашњег дана у Полцијску станицу Лајковц приведено је троје суграђана због нарушене мере забране кретања лица старијих од 65 година за време трајања ванредног стања. Против њих су поднете прекршајне пријаве. Након тока лица су по скраћеном поступку спроведена у одељење прекршајног суда у Љигу дежурном судији. Након саслушања судија је донео решења и изрекао следеће новчане казне: Ј.М. (1952) из Ћелија кажњен са 50.000,00; В.З. (1953) из Лајковца кажњен са 50.000,00; С.М. (1949) из Лајковца кажњен са 80.000,00.