Обавештење за јавност

На основу члана 4. и 6. Одлуке о јавним расправама број: 06-111/19-II од 02. 09.2019. године Општинска управа општине Лајковац ОБАВЕШТАВА ЈАВНОСТ да је отпочео рад на припреми Одлуке о месним заједницама на територији општине Лајковац, коју доноси Скупштина општине Лајковац.