Обавештење за јавност

Општинска управа општине Лајковац обавештава јавност да је отпочео рад на припреми Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о правима и услугама социјалне заштите општине Лајковац. Обавештење