Обавештење за јавност

Обавештава се заинтересована јавност да је Општинска управа општине Лајковац, Одељењe за привреду и имовинско-правне послове донело Решење о издавању интегрисане дозволе за „Фарму Руклада“ у Рубрибрези , оператера „Виндија“д.о.о. из Лајковца.. Више о овоме можете погледати на страни ИНТЕГРСАНЕ ДОЗВОЛЕ