Обавештење за пензионере

Обавештавају се пензионери са пребивалиштем на подручју општине Лајковац, који примају најнижи износ пензије, и до сада су користили право на кварталну новчану помоћ од 4.000,00 динара да за први квартал 2021. године неће се вршити подношење захтева већ ће наведено право бити признато на основу признатих права за предходни квартал.

Пензионери који нису горе наведени вид помоћи остварили а имају право или они који су тек остварили право на најнижи износ пензије наведено право могу остварити подношењем захтева почев од 15.03. 2021. год. до 31.03. 2021.год.

Најнижи износ пензија за категорију запослених,  војних лица и самосталних делатности  је 16.004,68 динара,  а  за категорију  земљорадника 12.582,51 динара.

Обавештење