Обавештење за помоћ пензионерима са најнижим примањима

Пензионери са пребивалиштем на подручју општине Лајковац, који примају најнижи износ пензије, могу преко Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица – одељења у Лајковцу, да поднесу захтев за једнократну новчану помоћ за трећи квартал 2020. године. Захтеви ће се примати у просторијама општине Лајковац, у великој сали, радним даном од 8 до 15 часова, у периоду од 14. до 30. септембра 2020. године.

Најнижи износ пензија за категорију запослених, војних лица и самосталних делатности је 15.113,01 динара, а за категорију земљорадника 11.881,50 динара.

Подносиоци захтева треба да доставе:

1.Две фотокопије последњег чека од пензије
2.Две фотокопије личне карте (уколико је лична карта на старом обрасцу), односно два очитана примерка (уколико је биометријска лична карта)
3.Две фотокопије текућег рачуна за све пензионере који пензију примају преко банке или банке Поштанске штедионице као и оне који први пут подносе захтев
4.Потписан захтев са бројем телефона у случају потребе за контакт

У случају да пензионер не може самостално да дође и поднесе захтев, евидентираће се ради кућне посете после 30. септембра 2020. године.

Обавештење