Обавештење за студенте

Студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, за студије I и II степена који су већ корисници студентске стипендије које додељује општина Лајковац и постигну просечну оцену најмање 9,50 у текућој школској години, остварују право на увећан износ студентске стипендије која ће се испалтити за месец јун текуће школске године у висини до 70% просечне месечне нето зараде у Републици Србији по задњем објављеном податку Републичког завода за статистику.

Право на увећану стипендију студент ће остварити достављањем потврде о свим положеним испитима у текућој школској години са просечном оценом закључно са јунским испитним роком.

Пријаве на увећану стипендију могу се поднети и узети на писарници Општинске управе Лајковац у периоду од 22.07.2019. године до 31.08.2019. године.