Одлуке о организовању јавне расправе и Јавне позиве за одржавање јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину

Одлуке о организовању јавне расправе и Јавне позиве за одржавање јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Лајковац за 2023. годину, Нацрту Програма уређивања грађевинског земљишта општине Лајковац за 2023. годину и Нацрту Одлуке о општинским административним таксама, са наведеним нацртима који су предмет јавне расправе