Одржана 35. седница Скупштине општине Лајковац

Данас је у сали Културног центра „Хаџи Рувим“ одржана 35. седница Скупштине општине Лајковац. Заседање локалног парламента је измештено из зграде Општине због већег простора, односно због поштовања мере физичке дистанце условљене пандемијом корона вируса. У том смислу, седница је била одлично организована. На почетку седнице минутом ћутања одата је пошта одборници Радинки Марковић и њеном мужу Милану Марковићу, некадашњем раднику Општинске управе, који су јуче погинули у саобраћајној несрећи у Попучкама код Ваљева. Минутом ћутања пошта је одата и недавно преминулом Пантелији Аци Бркићу, председнику Надзорног одбора „Градске чистоће“.

Скупштина је констатовала престанак функције члана Општинског већа Миломиру Негићу, који је из личних разлога поднео оставку на то место. Већином од 24 гласа за новог члана Већа изабрана је Снежана Радојевић, тренутно запослена у Културном центру „Хаџи Рувим“.

Руководилац Одељења за буџет и финансије Татијана Панић одборницима је образложила Обавештење о привременој обустави извршења буџета општине Лајковац за 2020. годину. По Закључку Владе Србије од 15. марта 2020. председник општине Лајковац донео је Одлуку о привременој обустави извршења буџета за 2020. годину за време трајања ванредног стања услед пандемије изазване корона вирусом по Одлуци о проглашењу ванредног стања, а најдуже до 5. маја 2020. Због очекиваног смањења прихода и повећања расхода ради заштите јавног здравља становништва због пандемије, обустављена су извршења из дела класичног буџетског оквира, ограничена извршења из буџетских програма и фондова, текућих донација и трансфера итд. Директним и индиректним буџетским корисницима било је препоручено да обуставе започете и не покрећу нове јавне набавке, привремено су обустављени различити јавни конкурси. Започети грађевински радови су настављени и финансирани. Имајући у виду да су приходи буџета општине били солидни упркос ванредном стању, а да су расходи везани за сузбијање епидемије финансирани прерасподелом средстава, општина Лајковац је одустала од ребаланса.

Одборници су прихватили и Прве измене и допуне Одлуке о регресирању трошкова боравка деце у Предшколској установи „Лептирић“, по којој корисници неће плаћати услугу у 2020. години од ступања на снагу Одлуке о проглашењу болести КОВИД-19 за оправдано одсуство детета, на основу аката Штаба за ванредне ситуације и других надлежних органа.

Скупштина општине је усвојила измене и допуне Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Лајковац и Одлуке о одређивању почетне висине закупнине за грађевинско земљиште за постављање киоска и мањих монтажних објеката. На тај начин омогућено је да се закупци ослободе плаћања закупнина за време ванредног стања ако нису обављали делатност због које су простор узели у закуп, чиме ће Општина Лајковац помоћи закупцима да ублаже штету насталу за то време. Осим тога, у другој одлуци одређене су следеће закупнине за постављање киоска и мањих монтажних објеката: у екстра зони 645 динара по квадратном метру земљишта, у првој зони 450 динара, а у другој зони (сеоско подручје) 155 динара.

Дневни ред је допуњен са четири тачке па су тако, пре свега, усвојени Извештај о раду у 2019. години и Програм рада за 2020. годину Заједничког центра за социјални рад „Солидарност“ за општине Љиг, Лајковац и Мионица. Допуњено је и Решење о именовању председника и чланова Општинске изборне комисије, чиме се утврђује да им накнада по седници износи 6 одсто од просечне месечне бруто зараде по запосленом ван јавног сектора.

Прихваћене су измене чланова Надзорног одбора Јавног предузећа за обављање комуналне делатности „Градска чистоћа“ Лајковац. Уместо преминулог Пантелије Бркића нови председник Надзорног одбора биће Миломир Негић, док ће нови члан из редова запослених бити Снежана Тороман, уместо Георгијане Танасић.

На одборничко питање Томислава Биљића да ли су антене на „силосу“ намењене за 5G мрежу одговорио је начелник Општинске управе Живорад Бојичић, рекавши да су у питању стандардне антене свих емитера, које ће побољшати њихов сигнал и да нема говора о 5G мрежи.