ОГЛАС ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

ОГЛАС ЗА  ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ урбанистичког пројекта за изградњу објекта јавне намене ДП IБ реда број 27 Лозница-Ваљево-+Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац, измена регулационог профила и регулација речног корита реке Колубаре на локацији КО Словац.