Општинско веће усвојило извештаје и програме рада

На 13. седници Општинског Већа општине Лајковац усвојени су Извештај о раду Туристичке организације и Извештај о реализацији Плана и Програма рада Градске библиотеке.
Председник Живковић је нагласио да су програми рада ове две установе у 2020. години морали бити прилагођени условима пандемије, као и да се нада да ће се ове године постепено нормализовати програмске активности.
Веће је усвојило мини пакет одлука којима се одобравају годишњи програми у области спорта. Председник Живковић је најавио битне измене у наредном периоду, пре свега кроз израду Стратегије о развоју спорта у општини Лајковац, али и промене термина коришћења Спортске хале, што се може брже реализовати.
У обраћању медијима после седнице Андрија Живковић је највише пажње посветио упознавању грађана са исходом овонедељног састанка у Министарству саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре везаном за програм „Чиста Србија“. Општина Лајковац је једна од 65 општина у Србији која је ушла у програм “Чиста Србија” и тиме отворила могућност конкурисања за средства која ће улагати у регулацију отпадних вода и изградњу канализационе мреже.
-Пројекти за које смо конкурисали односе се на изградњу мини компактног постројења за пречишћавање отпадних вода и изградњу фекалне мреже за насељено место Боговађа, изградњу фекалне и канализационе мреже за насељено место Рубрибреза и реконструкцију постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода у Лајковцу. Вредност ових пројеката је око 200 милиона динара.
Очигледно је да локална самоуправа наставља тренд конкурисања са што већим бројем пројеката код Владе Србије, ресорних министарстава и државних тела, као и одржавања одличне сарадње са републичким институцијама.
Од радова у првој половини године Живковић је издвојио санацију сеоског дома у Ратковцу и радове на насипу Колубаре од пепељевачког „плавог“ моста до трупа аутопута, које финансира ЈП „Србија воде“. Изградњом насипа овај део Лајковца биће заштићен од поплава. Међу прiоритетним пројектима су и водотокови првог и другог реда, првенствено канали код „Еуропрома“ и „Елмонта“. Санацију ова два канала вредности 150 милиона динара финансираће Канцеларија за јавна улагања у сарадњи са ЈП „Србијаводе“.