Партерно уређење конака Радића и Брене Михајловић

Обилазећи радове на партерном уређењу Конака Брене Михајловић и Радића конака у насељу Војни круг, председник општине Андрија Живковић је истакао да је читав простор био запуштен дуже од деценије, тако да је и чишћење већ улепшало призор. Иначе, у току су завршни радови у унутрашњости конака.

„Површина око конака је  хектар, а партерно уређење ће обухватити изградњу паркинг места, поплочавање бехатоном, постављање мобилијара, садњу аутохтоних врста воћа… Најзначајнији део представљаће мањи амфитеатар – летња позорница, где ћемо моћи да преместимо летње културне садржаје којих има доста у Лајковцу. У склопу партерног уређења није предвиђена расвета, али ћемо након завршетка радова поставити уличну расвету како би простор био адекватно осветљен, са лед технологијом као на целој територији Лајковца. У току следеће године одредићемо намену конацима, а најближи смо томе да Градска библиотека, Туристичка организација или Културни центар у њих преместе део своје администрације и послова. Лајковчани ће добити један нови део вароши који ће искључиво служити за културне садржаје и град ће тиме бити обогаћен, а планирамо да га даље оплемењујемо. Имамо овде два стадиона, затворени базен, образовне установе, сада су ту нови конаци, зелена пијаца, чак смо променили намену зоне која је дуго таворила, а била намењена за изградњу Агробизнис центра. Чекамо да се то усвоји на Скупштини општине и тај део прогласи за комунално-стамбено-пословни. Магацин комуналног предузећа, који се налази испод нас, изместићемо на другу локацију. У току је и постављање стубова за осветљење помоћног терена фудбалског стадиона „Железничара“. Дакле, идемо корак по корак и надам се да ће се за неколико година овај део града препознавати по културно-спортским и другим садржајима. У склопу те целине завршен је и капитални пројекат за општину Лајковац: улица која почиње од зелене пијаце и води до базена, са тротоарима и расветом, вредности 50 милиона динара”

Конаци Радића и Брене Михајловић су, због ширења угљенокопа, пре неколико година измештени из Малог Борка у насеље Војни круг у Лајковцу и рестаурирани. Као репрезентативне зграде специфичне архитектуре за рурално подручје представљају споменике културе.

Живковић је додао да је ово само једно од десет мањих или већих отворених градилишта у Лајковцу. „Почињу радови на изградњи паркинг простора испред силоса, поред аутобуске станице, што ће позитивно утицати на изглед центра Лајковца. Разматрамо могућност измене зграде силоса, купљене пре неких 15 година, за шта је издвојен велики новац, а коју треба визуелно променити како би слика на уласку у Лајковац била много лепша. Трудимо се, према расположивој количини новца, да изграђујемо Лајковац, а истовремено да не запоставимо села.“