Позив за учешће на обуку коју организује Агенција за борбу против корупције

Позив за учешће на обуци на тему “Спречавање сукоба интереса, обавезе према Закону о лобирању, провера имовине и прихода функционера и обавеза у вези са Регистрима које води Агенција” ПОЗИВ